Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa XIX

Hygiena

 

Obrady sędziów odbyły się w 20 i 21 września 1909.

 

Sędziowie:

pp.: J. Jaworski, L. Rutkowski, Cestewicz, M. Rosakowski, Tołwiński, St. Kurtz, A, Puławski, St. Białobrzeski.

Dyplom uznania:

P. Erlichowi za całość fabrykacji w dziedzinie ortopedji

Sanatorjum w Rudce

Zakładowi leczniczemu w Grodzisku (ordynator dr. Malewski)

Instytutowi Hygjeny Dziecięcej

„Kropli mleka” ,w Warszawie

„Kropli mleka” w Łodzi

„Kropli mleka” w Kaliszu

Sanatorjum Dłuskiego w Zakopanem

D-rowi Serkowskiemu za ogół wystawionych przedmiotów

P. Bierowi z Krakowa

Prof. Bujwidowi z Krakowa

Dr. Tchórznickiemu

Szpital Anny Marji w Łodzi

Kolonje letnie w Warszawie

P. Kozłowskiemu za działalność w budzeniu zamiłowania do ćwiczeń fizycznych.

medal złoty:

p. Kłobukowskiemu - za wyzyskanie ciepła palenisk w piecach pokojowych

inż. Romanowi Martensowi za ogrzewanie do pieców i kuchen

Zielińskiemu (firma Wulkan) - za wyzyskanie ciepła palenisk w piecach pokojowych

Bud. Makowskiemu

Firmie Molin i Krasuski za wyrób Krajowy gorsetów i pasów brzusznych

Panu Antosiewiczowi

Firmie Lago za syfony

medal brązowy duży:

Firmie Cristal Carmen za wyrób krajowy preparatów Carmen

Franciszkowi Stachowiczowi za zastosowanie materjału hygjenicznego do wag materjałów spożywczych.

medal srebrny:

Rzeźnia w Częstochowie

Rzeźnia w Łodzi

medal brązowy:

Władysławowi Kościelskiemu za pomysł fabryk szczotek do mycia przedmiotów wodą bieżącą

P. Soczkowi za wystawę przyrządów optycznych.

list pochwalny:

P. Grocholskiemu, fryzjerowi, za współudział w wystawie.

P. Askanazowi za przyrząd do mycia głowy.

T-wu Opieki nad umysłowo chorymi w Radomiu.

Podziekowania:

P. Ginsbergowi z Zawiercia i Częstochowy.

P. Klicznikowi i Arnoldowi (optycy).

Pucan Nerbert (optyk).

Marcelemu Chmielewskiemu za udział w wystawie.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry