Dr Stanisław Nowak - Z moich wspomnień
Stanisław Nowak (ur. 7 marca 1874, zm. 3 lipca 1940) – polski lekarz, społecznik i działacz samorządowy.

Studia medyczne ze specjalnością ginekologia ukończył na uniwersytecie w Charkowie. Praktyki odbywał w Łęczycy, następnie pracował w krakowskim szpitalu św. Ludwika i we lwowskiej klinice położniczej. Znajdował się pod wpływem twórczości naukowej Władysława Biegańskiego, co było jednym z powodów jego osiedlenia w Częstochowie w czerwcu 1902.

Miesiąc później zamieszkał w domu przy Alei NMP 55, a następnie 33, gdzie przez wiele lat prowadził prywatną praktykę, która rozwinęła się po 1907, kiedy zakończył pracę w przytułku położniczym przy ul. Jasnogórskiej. W 1912 otworzył w domu zakład ginekologiczno-położniczy na 12 łóżek.

Sekretarz Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego (1904–1906) i Towarzystwa Lekarzy Polskich w Częstochowie. Członek Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (jako lekarz kolonii letnich), częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, klubowego Stowarzyszenia Kupców Polskich, Towarzystwa Pracy Społecznej i Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Będąc prezesem zarządu częstochowskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (1907–1914) wygłaszał odczyty o alkoholizmie, był inicjatorem budowy Muzeum Higienicznego i pomysłodawcą umieszczenia w nim wystawy przeciwgruźliczej. Od 1910 pełnił funkcję zastępcy lekarza kolejowego (wcześniej był jego zastępcą). W latach 1906–1908 lekarz, członek zarządu i nauczyciel w społecznym gimnazjum polskim w Częstochowie. Nauczał także na pensji. W 1906 z ramienia postępowców bezskutecznie startował w wyborach do Dumy. Współzałożyciel (1906) i przez krótki okres prezes Towarzystwa Szerzenia Wiedzy, z którego wystąpił w proteście przeciw przyjęciu do biblioteki stowarzyszenia książek w żargonie żydowskim.

W latach 1916–1931 brał czynny udział w życiu politycznym miasta (m.in. piastował funkcję prezesa rady miejskiej i wiceprezydenta). Działał również w Związku Miast Polskich. Odsunięty został od władzy przez sanację.

W ramach akcji AB uwięziony, a następnie zamordowany w lesie pod Apolonką koło Janowa. Autor trzytomowego zbioru Z moich wspomnień.Dr Stanisław Nowak - Z moich wspomnień

Dr. STANISŁAW NOWAK
Z MOICH WSPOMNIEŃ


Rok wydania: 1933
Nakładem Księgarni W. Święcki i S-ka
Częstochowa, II Aleja Nr 23.

Pozycja ta pochodzi ze zbioru ANTYKWARNII - Księgarnia "Niezależna"


strzałka do góry