Literatura
 1. A. W...ski, Zwycięstwo naszego przemysłu gramofonowego, Tygodnik Ilustrowany, 16 października 1909, nr 42, str 869, [www, 61]
 2. ANTONI RAUCH - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 4 września 1909, nr 36, str 746, [www, 226]
 3. Artystyczne szachy, rzeźbione w kości słoniowej i hebanie z inkrustacyami, wykonane przez K. Plagego i wystawione w Częstochowie, Tygodnik Ilustrowany, 2 października 1909, nr 40, str 822, [www, 14]
 4. Ben, „Meteor” w Żytomierzu, Tygodnik Ilustrowany, 2 października 1909, nr 40, str 827, [www, 19]
 5. Browar E. Reych Synowie - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 14 sierpnia 1909, nr 33, str 680, [www, 160]
 6. Choć zamierzenia były skromne... Częstochowa ubiegła Warszawę rozmachem Krajowej Wystawy
  (Nad Wartą 1989 nr 5). [pdf]
 7. Choć zamierzenia były skromne... Krajowa - i bardzo polska (Nad Wartą 1989 nr 6) [pdf]
 8. Dariusz Złotkowski „Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 roku w świetle prasy polskiej”. Muzeum Częstochowskie, 2009
 9. Dzieje Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie (Dzwonek Częstochowski VIII 1909) [pdf]
 10. Gazeta Częstochowska 1909
 11. Goniec Częstochowski 1909
 12. H.S., Architektura Wystawy Częstochowskiej (Przegląd Techniczny XLVII 1909 nr 35)
 13. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 14 maj 1910, nr 20, str 409, [www, 196]
 14. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 21 maj 1910, nr 21, str 431, [www, 224]
 15. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 28 maj 1910, nr 22, str 453, [www, 252]
 16. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 18 czerwca 1910, nr 25, str 516, [www, 75]
 17. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 23 lipca 1910, nr 30, str 618, [www, 109]
 18. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 30 lipca 1910, nr 31, str 638, [www, 134]
 19. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 13 sierpień 1910, nr 33, str 678, [www, 182]
 20. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 20 sierpień 1910, nr 34, str 697, [www, 207]
 21. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 27 sierpień 1910, nr 35, str 717, [www, 231]
 22. HODOWLA WARZYW - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 10 września 1910, nr 37, str 758, [www, 280]
 23. K. Laskowski, Pomnik Promyka, Tygodnik Ilustrowany, 13 lutego 1909, nr 7, str 130, [www, 142]
 24. Katalog Domu Sztuki na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Częstochowie : r. 1909 sierpień-wrzesień [pdf]
 25. Kazimierz Laskowski, PO „CZĘSTOCHOWIE”. Z CYKLU: „WIEŚ”, Tygodnik Ilustrowany, 6 listopada 1909, nr 45, str 926, [www, 118]
 26. KONKURS HIPPICZNY W CZĘSTOCHOWIE, Tygodnik Ilustrowany, 28 sierpnia 1909, nr 35, str 715, [www, 195]
 27. Konkurs na projekt zagrody włościańskiej (Architekt X 1909 nr 1)
 28. KRAJOWY IMPORT HERBATY T-wo M.SZUMILIN - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 30 lipca 1910, nr 31, str 637, [www, 133]
 29. L. WŁ., Z minionych dni, W Częstochowie, Tygodnik Ilustrowany, 21 sierpnia 1909, nr 34, str 695-698, [www, 175]
 30. Ludwik Włodek, Z dziejów przemysłu polskiego. 14 sierpnia 1909, nr 33, str 665, [www, 145]
 31. MUZEUM PRZEMYŚLU LUDOWEGO W CZĘSTOCHOWIE, Tygodnik Ilustrowany, 3 września 1910, nr 36, str 730, [www, 248]
 32. Następny numer TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO, Tygodnik Ilustrowany, 14 sierpnia 1909, nr 33, str 682, [www, 162]
 33. Nasz Przemysł Ceramiczny Fabryki Tow. Akc. Dziewulski i Lange, Tygodnik Ilustrowany, 18 września 1909, nr 38, str 786, [www, 266]
 34. Nowy wynalazek, Tygodnik Ilustrowany, 9 października 1909, nr 41, str 844, [www, 36]
 35. Obserwator, Towarzystwo Udziałowe Specyalnej Fabryki Armatur i Motorów „URSUS”, Tygodnik Ilustrowany, 2 lipca 1910, nr 27, str 555, [www, 31]
 36. Ocena ogólnego planu i budynków na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie
  (Architekt X 1909 nr 10)
 37. Otwarcie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie (Dzwonek Częstochowski VIII 1909) [pdf]
 38. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 13 sierpień 1910, nr 33, str 676, [www, 180]
 39. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 27 sierpień 1910, nr 35, str 717, [www, 231]
 40. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 10 września 1910, nr 37, str 757, [www, 279]
 41. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 24 września 1910, nr 39, str 797, [www, 45]
 42. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 15 października 1910, nr 42, str 859, [www, 122]
 43. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 29 października 1910, nr 44, str 901, [www, 177]
 44. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 12 listopad 1910, nr 46, str 941, [www, 224]
 45. PIERWSZY W KRAJU ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ INKRUSTACYI I MOZAJKI NATALII BOBER - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 12 listopad 1910, nr 47, str 961, [www, 250]
 46. Podręczniki Gospodarskie Marty Norkowskiej, Tygodnik Ilustrowany, 13 listopada 1909, nr 46, str 952, [www, 144]
 47. Pokłosie wydawnicze, Tygodnik Ilustrowany, 14 sierpnia 1909, nr 33, str 672, [www, 152]
 48. Pokłosie wydawnicze. MAPA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ, Tygodnik Ilustrowany, 28 sierpnia 1909, nr 35, str 720, [www, 200]
 49. Program Wystawy Przemyslu i Rolnictwa guberni Piotrkowskiej w Czestochowie na rok 1909
  (Dzwonek Czestochowski IX 1908) [pdf]
 50. Protokół Jury powołanego do oceny budynków na wystawie w Częstochowie r. 1909
  (Przegląd Techniczny XLVII 1909 nr 35)
 51. Przegląd Techniczny 1909 nr 35 [pdf]
 52. Przemysł a filantropia, Tygodnik Ilustrowany, 18 września 1909, nr 39, str 807, [www, 285]
 53. Przewodnik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 PDF [88 MB].
 54. Ruchomy kiosk Tygodnika Ilustrowanego, Tygodnik Ilustrowany, 28 sierpnia 1909, nr 35, str 715, [www, 195]
 55. Skórewicz K., Konkurs na projekt wzorowej zagrody włościańskiej (Architekt X 1909 nr 3)
 56. SPECYALNA FABRYKA KÓŁ. I WOZÓW H-Wagner i S-ka - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 9 kwietnia 1910, nr 15, str 2, [www, 49]
 57. SPECYALNA FABRYKA KÓŁ. I WOZÓW H-Wagner i S-ka - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 16 kwietnia 1910, nr 16, str 2, [www, 73]
 58. SPECYALNA FABRYKA KÓŁ. I WOZÓW H-Wagner i S-ka - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 16 kwietnia 1910, nr 18, str 4, [www, 119]
 59. SPECYALNA FABRYKA KÓŁ. I WOZÓW H-Wagner i S-ka - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 7 maj 1910, nr 19, str 4, [www, 143]
 60. SPECYALNA FABRYKA KÓŁ. I WOZÓW H-Wagner i S-ka - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 14 maj 1910, nr 20, str 5, [www, 172]
 61. Sprzedaż „Tygodnika Illustrowanego”, Tygodnik Ilustrowany, 14 sierpnia 1909, nr 33, str 686, [www, 166]
 62. Stajnia kruszyńska a hodowla włościańska, Tygodnik Ilustrowany, 28 sierpnia 1909, nr 35, str 716-717, [www, 197]
 63. Stifelman H., Komentarz do rysunków projektowych K. Jakimowicza (Przegląd Techniczny XLVIII 1910 nr 5)
 64. Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909. Wydawca: Muzeum Częstochowskie, 2009.[pdf]
 65. Sztuka Stosowana na Wystawie w Częstochowie, 14 sierpnia 1909, nr 33, str 672, [www, 152]
 66. ŚWIAT z dnia 24 lipca 1909, nr 30 [pdf]
 67. ŚWIAT z dnia 7 sierpnia 1909, nr 32 [pdf]
 68. ŚWIAT z dnia 14 sierpnia 1909, nr 33 [pdf]
 69. ŚWIAT z dnia 21 sierpnia 1909, nr 34 [pdf]
 70. ŚWIAT z dnia 4 września 1909, nr 36 [pdf]
 71. ŚWIAT z dnia 11 września 1909, nr 37 [pdf]
 72. ŚWIAT z dnia 18 września 1909, nr 38 [pdf]
 73. ŚWIAT z dnia 25 września 1909, nr 39 [pdf]
 74. ŚWIAT z dnia 28 sierpnia 1909, nr 35 [pdf]
 75. Tenże, „Dom Sztuki” na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w 1909 r. (Nad Wartą 1979 nr 7). [pdf]
 76. Tenże, Ekspozycja sztuki w 1909 na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej (Nad Wartą 1966 nr 8) [pdf]
 77. Tenże, Piersisk., W 60 rocznicę Krajowej Wystawy Przemysłowo-Rolniczej w Częstochowie
  (Nad Wartą 1969 nr 11) [pdf]
 78. Tenże, W 80 rocznicę Krajowej Wystawy. Sukces w Królestwie największy (Nad Wartą 1989 nr 7). [pdf]
 79. Towarzystwo Fabryki Motorów „Perkun” - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 14 sierpnia 1909, nr 33, str 677, [www, 157]
 80. Urania, Tygodnik Ilustrowany, 12 marca 1910, nr 11, str 218, [www, 265]
 81. Warchałowski J., Z powodu wystawy w Częstochowie (Architekt X 1909 z 10)
 82. Wieczory Rodzinne 1909 nr 40 [pdf]
 83. Wystawa Częstochowska, Kilka uwag ogólnych, Tygodnik Ilustrowany 1909 nr 33, str 666 [pdf]
 84. Wystawa Częstochowska, Kilka Uwag Ogólnych, Tygodnik Ilustrowany, 14 sierpnia 1909, nr 33, str 666-670, [www, 146]
 85. Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie (Dzwonek Czestochowski IX 1909) [pdf]
 86. Wystawa w Częstochowie (Przegląd Techniczny XLVII 1909 nr 14)
 87. WYSTAWA W CZĘSTOCHOWIE. DOM SZTUKI NA WYSTAWIE W CZĘSTOCHOWIE, Tygodnik Ilustrowany, 28 sierpnia 1909, nr 35, str 716-717, [www, 196]
 88. WZOROWA ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA NA WYSTAWIE W CZĘSTOCHOWIE, Tygodnik Ilustrowany, 28 sierpnia 1909, nr 35, str 716-717, [www, 197]
 89. Z Wystawy Częstochowskiej, Posiedzenie Centralnego Towarzystw, Rolniczego z udziałem gości, w sali teatralnej na wystawie w Częstochowie - zdjęcie, Tygodnik Ilustrowany, 11 września 1909, nr 37, str 759, [www, 239]
 90. Z Wystawy Częstochowskiej, Tygodnik Ilustrowany, 11 września 1909, nr 37, str 760, [www, 240]
 91. Z Wystawy Częstochowskiej, Tygodnik Ilustrowany, 18 września 1909, nr 38, str 780, [www, 260]
 92. Z WYSTAWY CZĘSTOCHOWSKIEJ. Grupa uczestników zjazdu hygienistów w Częstochowie, Tygodnik Ilustrowany, 18 września 1909, nr 39, str 802, [www, 280]
 93. Z WYSTAWY W CZĘSTOCHOWIE, Tygodnik Ilustrowany, 16 października 1909, nr 42, str 870, [www, 62]
 94. Z. D., E pur si muove..., Tygodnik Ilustrowany, 18 września 1909, nr 39, str 796-797, [www, 274]
 95. Z. D., Martwy sezon, Tygodnik Ilustrowany, 24 lipca 1909, nr 30, str 603, [www, 83]
 96. Z. D., Wystawa krajowa, Tygodnik Ilustrowany, 17 grudnia 1910, nr 51, str 1031, [www, 80]
 97. Zakład pomologiczny A. Girdwoynia - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 8 października 1910, nr 41, str 1, [www, 76]
 98. ZAKŁADY MECHANICZNE Kruszyński i S-ka w Sosnowcu - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 16 października 1909, nr 42, str 870, [www, 62]
 99. Załeski i S-ka - reklama, Tygodnik Ilustrowany, 16 października 1909, nr 42, str 871, [www, 63]
 100. Zamknięcie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie (Dzwonek Czestochowski X 1909) [pdf]
 101. Zbigniew S. Biernacki., Częstochowa na dawnej pocztówce
 102. Zbigniew S. Biernacki., Ziemia Częstochowska na dawnej pocztówce
 103. Zjazd straży ogniowych w d. 21 i 22 b. m. na wystawie w Częstochowie - zdjęcie, Tygodnik Ilustrowany, 28 sierpnia 1909, nr 35, str 717, [www, 198]
 104. Zygmunt Bartkiewicz, Z Wystawy Częstochowskiej, W blasku Jasnej Góry I, Tygodnik Ilustrowany, 4 września 1909, nr 36, str 736-737, [www, 217]
 105. Zygmunt Bartkiewicz, Z Wystawy Częstochowskiej, W blasku Jasnej Góry II, Tygodnik Ilustrowany, 11 września 1909, nr 37, str 756, [www, 236]

strzałka do góry