Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Mapa Wystawy

 

 

Legenda:

1 Główne wejście na Plac Wystawy [foto]
2 Główne wejście do Parku Wystawowego [foto]
3 Wejście do Zagrody Włościańskiej
4 Pawilon Większego Przemysłu [foto]
5 Pawilon Drobnego Przemysłu i Rękodzieł
6 Pawilon Ogólno Kulturalny [foto]
7 Hala Maszyn [foto]
8 Pawilon Ogrodnictwa [foto]
9 Pawilon Leśno Łowiecki
10 Pawilon Rolniczy [foto]
11 Pawilon Sztuki [foto]
12 Muzeum Higieniczne [foto]
13 Muzeum Przemysłu Ludowego [foto]
14 Zagroda Włościańska [foto]
15 Domek dla Prasy o Poczty [foto]
16 Pawilon "Gońca
17 Pawilon "Kuriera Warszawskiego" [foto]
18 Pawilon "Kuriera Polskiego", "Słowa", i "Świata"
19 Pawilon "Kuriera Zagłębia"
20 Pawilon "Głosu Ludu"
21 Pawilon Fotograficzny
22 Pawilon Browaru Sercarz w Będzinie [foto]
23 Pawilon Browaru Szwede w Częstochowie [foto]
24 Pawilon Braci Rzepkowicz w Warszawie
25 Pawilon Tkalni H. Fausta w Łodzi [foto]
26 Pawilon Win Owoc. "Ambrozja"
27 Pawilon Laboratorium Chemicznego w Warszawie
28 Pawilon Szkoły Polskiej p. Bagieńskiego w Częstochowie
29 Pawilon Tow. Akc. "R. Kindler" w Pabianicach [foto]
30 Pawilon Dominium "Ostrowy" [foto]
31 Pawilon T-wa Fabryki Motorów "Perkun" w Warszawie [foto]
32 Pawilon Maszyn Sambor i Krawczyk w Zawierciu [foto]
33 Pawilon Fabryki "Porowiec" w Grodzisku
34 Pawilon Biura Technicznego "Ignis" Rzewuski i S-ka
35 Pawilon Fabryki Dachówek "Miłosna"
36 Strop Przedsiębiorstwa Budowlanego "Allert i Buhle" w Częstochowie
37 Pawilon T-wa Akc. Zakładów Kotlarskich Mitzner W. Amper K. w Sosnowcu
38/39 Komin i Pawilon Biura Technicznego Zabokrzecki J. i S-ka
40 Pawilon Domu Handl. "Alfa Nobel" w Warszawie
41 Pawilon Fabryki Maszyn Rolniczych Wolski M. i S-ka w Lublinie
42-44 Pawilon Syndykatów Rolniczych
45 Młyn firmy C. Skoryna [foto]
46 Pawilon Biura Technicznego
47 Pawilon firmy K. Wasilewski w Warszawie
48 Pawilon firmy K Załęski i S-ka w Warszawie, maszyny rolnicze
49 Pawilon firmy Alfred Grodzki w Warszawie, maszyny i narzędzia rolnicze oraz nasiona [foto]
50 Pawilon firmy Alfred Melotte, fabryka pługu w Gamblex-Belgia
51 Pawilon Antoniego Bugaj (zakład mechaniczny ślusarsko-kowalski) w Kłomnicach
52 Pawilon fabryki pług w Sucheni w Gidlach [foto]
53 Pawilon firmy T. Czarliński i K Świnarski, fabryka maszyn rolniczych
54 Pawilon T-wa Akc. Walcowni "Włochy"
55 Pawilon Fermy Ogrodniczej w Częstochowie
56 Pawilon Składu Nasion "Ogrodnik Polski"
57 Pawilon Fabryki Zapałek Gehlig i Huch w Częstochowie
58 Pawilon zakładów ceramicznych W. M. Borlicki w Działoszycach
59 Pawilon fabryki palenia kawy pod firmą "Molinari Kawa" w Warszawie
60 Pawilon firmy A. Zwoliński, S. Czerniewicz (Odlewnia dzwonów) Pustelnik pod Warszawą
61 Pawilon T-wa Akc. "Lux"
62 Pawilon biura oświetleń gazo-żarowych "Aurora"[foto]
63 Pawilon T-wa Akc. "Zawiercie" [foto]
64 Pawilon fabryki wyrobów z gliny "Korwinów" [foto]
65 Pawilon Zakładów Wapiennych W. Kanigowski w Rudnikach [foto]
66 Pawilon T-wa "esperanto"
67 Restauracja Piwa Drozdowskiego Synów Fr. Lutosławskiego [foto]
68 Bar Krakowski, Piwo z Browaru Reicha Synowie w Warszawie [foto]
69 Restauracja "Pod Kogutami" [foto]
70 Kawiarnia Ostrowskiego [foto]
71 Kiosk z wędlinami B. Rajszyna
72 Kiosk z wędlinami J. Pleskaczyńskiego
73/74 Sklepy
75-78 Budki z woda sodową fabryki "Zdrój
79 Teatr [foto]
80-81 Pawilony dla orkiestry
82 Kinematograf
83 Huśtawka amerykańs
84 trybuny
85 Wspinalnia strażacka
86-88 Posterunki Straży Ogniowej
89 Posterunek Policyjny
90-91 Budki do czyszczenia obuwia
91-95 Klozety
96 Wieża ciśnień
97-99 Składy na paki
100 Oranżeria
101 Kinematograf
102 Stajnie
103 Atrakcje w ogródku robotniczym
104 Biuro Komitetu Wystawy
105 Plac zabaw
106 Obraz "Obrona Częstochowy"

© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry