Spis nagrodzonych
Podczas Wystawy wystawcom przyznawano różne nagrody.

Przeważnie były to: dyplomy uznania (najwyższa nagroda), medale złote, medale srebne (małe i duże), medale brązowe (małe i duże), listy pochwalne i nagrody pieniężne.

Dyplom Złotego Medalu Wystawy Przemysłu i Rolnictwa dla T. Blachowicza, konstruktora aparatu projekcyjnego
Dyplom Złotego Medalu Wystawy Przemysłu i Rolnictwa dla T. Blachowicza, konstruktora aparatu projekcyjnego
Złoty medal Wystawy Przemysłu i Rolnictwa
Złoty medal Wystawy Przemysłu i Rolnictwa
Złoty medal Wystawy Przemysłu i Rolnictwa
Złoty medal [www], [pdf]
Medal uczestnikowi konkursu Straży Ogniowej
Medal uczestnikowi konkursu Straży Ogniowej
Dyplom uznania - Polski Związ Zaw. Rob. Przem. Żelaznego
Dyplom uznania - Polski Związ Zaw. Rob. Przem. Żelaznego

Poniżej przedstawiam listę nagrodzonych osób/firm. Lista ta prawdopodobnie jest niekompletna, opracowano ją na podstawie publikacji w Gazecie Częstochowskiej.
strzałka do góry