Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Podczas Wystawy wystawcom przyznawano różne nagrody.

Przeważnie były to: dyplomy uznania (najwyższa nagroda), medale złote, medale srebne (małe i duże), medale brązowe (małe i duże), listy pochwalne i nagrody pieniężne.

 


Dyplom Złotego Medalu Wystawy Przemysłu i Rolnictwa dla T. Blachowicza, konstruktora aparatu projekcyjnego

Złoty medal Wystawy Przemysłu i Rolnictwa

Złoty medal [www], [pdf]

Medal uczestnikowi konkursu Straży Ogniowej

Dyplom uznania - Polski Związ Zaw. Rob. Przem. Żelaznego

 

Poniżej przedstawiam listę nagrodzonych osób/firm. Lista ta jest niekompletna, opracowano ją na podstawie publikacji w Gazecie Częstochowskiej.

Instrukcja organizacyjna jury dla wystaw przemysłu i rolnictwa w Częstochowie.

GRUPA I - Górnictwo i Krajoznawstwo

GRUPA II

GRUPA III - Przemysł włóknisty

GRUPA IV - Ceramika itp.

GRUPA V - Przemysł metalowy

GRUPA VI - Przemysł drzewny

GRUPA VII - Przemysł skórny, rogowy i drobna galanteria

GRUPA VIII i XX

GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.

GRUPA X - Spożywcza

GRUPA XI i XVI - Przemysł ludowy. Praca i zadania kobiety w społeczeństwie

Grupa XII - Dział robót kobiecych

Grupa XII i XIII - Grupa Rolnictwo

Grupa XII i XVIII - Bydło rogate

Grupa XIV i XV - Leśnictwo, ogrodnictwo i pszczelnictwo

Grupa XVII i XX

Grupa XIX - Hygiena

Światło

Wystawy czasowe


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry