Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
B. Grafiki i tablice.711

Warszawskie T-wo Wzajemnego Ubezpieczenia Ruchomości Rolnych od Ognia „Snop”.

Pawilon Rolnictwa.

     Rok założenia 1903. Adres: Erywańska 16, „Snop” Warszawa. Właściciel: Stowarzyszenie Ziemian Królestwa Polskiego. Skład zarządu: prezes - St. Dzierzbicki, członkowie - Aleksander Karszo Siedlewski, Kazimierz Strzeszowski, Feliks Zakrzewski, Jan Załuski. Kapitał zapasowy 261,192 rb. 29 kop. Obrót roczny - 482,773 rb. 76 kop.

     Przedmioty wystawowe: graficzne przedstawienie działalności T-wa „Snop”.strzałka do góry