Spis WystawcówGRUPA II
C. Maszyny i narzędzia Rolnicze70

Łęgiewski, Hartwig i S-ka Fabryka Maszyn i Kamieni Młyńskich.

Pawilon Wielkiego przemysłu

     Rok założenia: 1900. Adres fabryki: Warszawa Praga ul. Szeroka Nr. 11 Adres zarządu: Warszawa-Kraga ul. Szeroka Nr. 11 Adres telegraficzny: Łęgiewski, Praga Warszawa Nr. telefonu wydziału handlowego 16.08. technicznego 38.34 Właściciele: Gustaw Łęgiewski i Oskar Hartwig Kierownik techniczny: O. Hartwig Kierownik handlowy: G. Łęgiewski. Wykaz wyrobów własnych: wialnie zbożowe, Maszyny do żubrowania i obłuskiwania zboża. Postawy walcowe, pytle odśrodkowe, maszyny do wyrobu kasz perłowych perlaki zwyczajne i automatyczne. Sortowniki, krajalnie, łamane, transmissye, kamienie francuskie. Biura sprzedaży resp reprezentanci: Karol Klein, Wilno S-to Jerski- Prosp. Nr- 9. Ilość robotników minimum 80, maximum 100 Kapitał zakładowy: 80,000 rb. Przybliżony obrót roczny: 240,000 rb. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego. 20% Lokomobila Parowa 30 koni.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całością wykonane w Kraju, sprowadzane zaś są tylko same walce odlewu fabryki Penzebr. w Peszcie (Węgry); sprowadzone. surowe obróbka własna. Przedmioty wystawowe: 1 postaw walcowy jednoparny o walcach twardego odlewu żelaza 600 mm dł. 300 mm średnicy 1 takiż 800x250 mm 1 maszyna obłuskująca „Eureka” 1 maszyna żubrowo-szmerglowa, 1 Wialnia (tarar) zborowa, 1 pytel odśrodkowy, 1 Maszyna szczotkowa 2 piętrowa 1 Filter rurkowy ssący, 1 Perlak automatyczny, 1 Łamacz do kaszy.strzałka do góry