Spis WystawcówGRUPA XVII i XX.
B. Grafiki i tablice.691

Warsz. Tow. Wzaj. Ubezp. od Nieszczęśl. Wypadków

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1905. Adres: Warszawa, ul. Kopernika 10. Dyrektor zarządzający Maksymilian Luxenburg.

     Przedmioty wystawowe: Statystyka wypadków za 1906 i 1907 r., 5 tablic ochronnych, 1 teczka z szematami druków, 1 książka „Odszkodowanie robotników” (Maks. Luxenburga), 1 książka „Wynagrodzenie robotników” Maks. Luxenburga i 10 sprawozdań T-wa za 1907 rok ze statystyką i ochronami.strzałka do góry