Spis Wystawców
GRUPA XII i XIII
A. Rolnictwo574

Warszawskie Ziem Towarzystwo Meloracyjne.

Pawilon Rolnictwa.

     Rok założenia 1905. Adres zarządu: Warszawa, Marszałkowska 139. Adres telegraficzny: Warszawa, Meloracyjne. Marszałkowska. Telefon 39-04. Właściciel: T-wo Udziałowe. Dyrektor zarządzający: Inż. Cz. Skotnicki. Wyroby własne: drenowania nawodnienia, kultura torfów, regulacja rzek, budowle wodne, gospodarstwo rybne. Ilość robotników minimum: 300. Kapitał zakładowy 30,000 rb.

     Przedmioty wystawowe: plany i projekty meloracyjne, 2 plany plastyczne meloracyjne, drobne narzędzia meloracyjne.strzałka do góry