Spis WystawcówGRUPA X - Spożywcza.
C. Konserwy, wyroby cukrowni, tabaczne, cykorya i t. p.562

Marta Kędzierzawska - Kobieca miodosytnia i fabryka win owocowych.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1891. Adres fabryki Marta Kędzierzawska, Łowicz, gub. Warszawska. Właścicielka - Marta Kędzierzawska. Robotników minimum 10, maximum 15. Kapitał zakł. 10 tysięcy rb. Przybliżony obrót roczny - 50 tys. rb. Wywóz do Cesarstwa - 15%.

     Przedmioty, nadesłane na wystawę, w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe miody i wina owocowe.