Spis WystawcówGRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
C. Lecznicze produkty.521

Władysław Różycki.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia - 1900. Adres: gub. Warszawska powiat Nowo-Miński poczta Falenica, miejscow. Różanka Adres zarządu Warszawa ul. Marszałkowska 82. Nr. telefonu-433. Właściciel: Władysław Różycki. Wyroby własne: Ceratka jedwabna opatrunkowa. Ilość robotników minimum: 16-maximum 28. Kapitał zakładowy 40,000 rb. Obrót roczny: 40,000-45000 rb.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: Cerata opatrunkowa.strzałka do góry