Spis WystawcówGRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
B. Pomadki, pasty, produkty farmaceutyczne i kosmetyki.506

Fabryka wód mineralnych, sztucznych Wacława Kwiecienia w Wolbromiu.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1900. Adres fabryki: Wacław Kwiecień, Wolbrom, gub. Kielecka. Adres telegraficzny: Wolbrom-Kwiecień. Ilość robotników minimum 2, maximum 8. Kapitał zakładowy: 5,000 rb. Przybliżony obrót roczny: 4,000 rb.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: wody mineralne, sztuczne i napoje gazowe.