Spis WystawcówGRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
A. Materjały surowe, przetwory chemiczne, farby i t. p.474

Częstochowska fabryka farb „Zawodzie”.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1899. Gub. Piotrkowska, powiat i poczta Częstochowa. Adres zarządu: Mikołajewska 12. Adres telegraficzny: Aleksander Wolberg i Inż Karf. Wyroby własne: farby wapienne i cementowe, umbry, |ugier, czerwienne, angielskie, chromy, minja, alabaster. Motor parowy o sile 60 koni. Wyroby nadesłane na Wystawę są w całości wykonane w Kraju.

     Przedmioty wystawowe: okazy farb mineralnych.strzałka do góry