Spis WystawcówGRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
A. Materjały surowe, przetwory chemiczne, farby i t. p.473

Fabryka farb, przetworów chemicznych, R. Biberstein i S-ka

pawilon Wielkiego przemysłu

     Rok założenia: 881. Adres fabryki: Grodzisk gub. Warszawska, miejscowość Wólka Grodziska. Właściciele: Romuald Biberstein, Karol Hidt, Kazimierz Szaraus. Robotników minimum 20, maximum 24. Kapitał zakładowy: 50,000. Przybliżony obrót roczny: 75000 Wywóz do Cesarstwa procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego 60%.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: farby ziemne 1 mineralne.strzałka do góry