Spis WystawcówGRUPA II
B. Maszyny i narzędzia różne pompy, kotły i sikawki.38

Towarzystwo Zakładów metalowych B. Hantke Warszawa.

Pawilon Wielkiego przemysłu

     Rok założenia 1870. Adres fabryki: Warszawa Srebrna Nr. 9. Adres telegraficzny: Bechan Warszawa Nr. telefonu: 475. Właściciele: Towarzystwo Akcyjne Dyrektor zarządzający: R. Brandt. Kierownik techniczny: Inż. Wł. Jaworski.

     Wykaz wyrobów własnych: śruby, mutry, nity, gwoździe, drut kalibrowany, łańcuchy. Widły, łopaty, kielnie, surowe żelazo kalibrowane, haki telefoniczne, telegraficzne i szynowe Airfony. Kilofy, młoty, młotki i kowadełka do kos. Różne wyroby sztancowane i kute.

     Biura sprzedaży: Centralne biuro sprzedaży w Warszawie przy ul. Srebrnej Nr. 9 Robotników minimum 650, maximum 980. Kapitał zakładowy: 60000000. 2 maszyny parowe o 350 M. K. i lokomobila o 240 M. K. 1 turbina parowa 50 M. K.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: śruby, mutry, gwoździe, drut kalibrowany, łańcuchy. Widły, łopaty, kielnie-stalowe, żelazo kalibrowane. Haki telefoniczne, telegraficzne i szynowe tirfony, Kilofy, młoty, młotki i kowadełka do Kos.strzałka do góry