Spis WystawcówGRUPA VII
B. Galanterja.376

W. Górski i L. Lipski.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1906. Adres fabryki: Częstochowa, Zawodzie przy fabr. Zaksa. Nr. Telefonu: 131. Właściciele: A. Górski i L. Lipski. Wykaz wyrobów własnych: sztuczny onyks. Biura sprzedaży, resp. reprezentanci: Warszawa M. Kleuff, ul. Leszno 2. Moskwa B. Jakobson. Robotników minimum 25, maximum 50. Kapitał zakładowy: 25,000. Przybliżony obrót roczny: 60,000 Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego 90%. Motor parowy o sile 25 koni.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: wyroby ze sztucznego onyksu, a mianowicie garnitury piśmienne, zegary, kandelabry, przyciski i t. p., oraz okazy przygotowanych materjałów onyksowych.strzałka do góry