Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis Wystawców

 

200

Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1872. Adres fabr. Kielce. Właściciele: M Kozłowicz i J. Filipkowski inżynier Dyrektor zarządzający M Kozłowicz. Kierownik techniczny. J. Hase. Wyroby własne: wyroby budowlane, kościelne i galanterja. Adres biura: Warszawa Jerozolimska 19. Robotników minimum 120. Kapitał zakładowy: 100,000 rb. Obrót roczny: 150,000i rb.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: Wyroby marmurowe, kościelne budowlane i galanterja.


Poprzednia strona

Powrót do bieżącej grupy

Następna strona


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry