Spis WystawcówGRUPA III
A. przędza i tkaniny.128

Ustżedń krążnice palierowanych krajek orliczych o Hradü Królowé.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     (Główny targ klockowych koronek orlickich w Hradeü Królowej) powstał z inicyatywy i przy bezpośredniej pomocy miejskiego muzeum przemysłowego w Hradeü Królowej, która założyła go w roku 1904, gdy nie powiodło się założyć związku dla sprzedaży, wyrobu i zakupu koronek w Zamberku. Od tego czasu muzeumstrzałka do góry