Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa XVII i XX

 

Obrady sędziów odbyły sie w:

a) Szkolnictwo 27 sierpnia 1909.

b) Grafiki i tablice 27 sierpnia 1909.

c) Wystawy zbiorowe

Obrady sędziów odbyły się w 28 sierpnia 1909 roku.

Protokół posiedzenia „Jury” działu szkolnictwa w dniu 28 sierpnia 1909 roku.

 

Sędziowie:

pp. Dr. Biegański, ks. Gralewski, Holewiński, Kaliński, Klebemowski, Marciszewska, Sujkowski i Szycówna,

Po zagajeniu obrad przez dr a Biegańskiego, na przewodniczącego powołano przez aklamację ks. Gralewskiego, na sekretarza zaś obrano p. Klebemowskiego. Przyznano następujące odznaczenia:

 

Dyplom uznania:

Towarzystwo urządzeń szkolnych i pomocy naukowych „Uranja” - za pomoce naukowe, wyrabiane w kraju.

Szkoła techniczna Wawelberga i Ratwanda w Warszawie - za wzorowe urządzenia i celową działalność pedagogiczną, oraz prace uczniów. Szkoła „Tow. Akc. Zawiercie” - za wzorowe urządzenia.

Medal zloty:

Zarząd dla umysłowo niedorozwiniętych dzieci w Warszawie - za owocną pracę.

Szkoła techniczna Wł. Piotrowskiego w Warszawie - za rozwój szkoły, uwidoczniony w pracach uczniów. Szkoła Rzemiosł przy Łódzkim Tow. Dobroczynności, dla Chrześcjan, za pożyteczną obywatelską działalność doskonałe prace uczniów. Szkoła gospodarstwa domowego dla kobiet „Chyliczki” - za owocną działalność na polu szkolnictwa zawodowego dla kobiet.

Medale srebrne wielkie.

Niższa szkoła techniczna Muszkiewicza (dawniej Kühna) w Warszawie - za usiłowania podniesienia szkoły, w pracach uczniów uwidocznione.

Sala zajęć dla dzieci ks. Kowalskiego w Częstochowie - za wielce pożyteczną społeczną działalność.

Art. Mai. M. Zarembski za usiłowanie podniesienia nauki rysunków w szkołach.

W. Szczepkowski - za katalog biblioteki ludowej.

Siedmioklasowa szkoła Handlowa kupiectwa w Łódzkiego - za celowe prowadzenie szkoły, uwidocznione w pracach uczniów.

Medale srebrne małe:

Szkoła rzemiosł dla żydów w Częstochowie za wyroby ślusarskie.

Art. rzeźbiarz St. Chrzanowski za pomysł modeli do nauki rysunków.

Wocalewski w Łodzi za naukę czytania i pisania.

Szkoła pod w. św. Józefa w Częstochowie - za pracę uczenie.

Medale brązowe wielkie:

Szkoła poprawcza w Stadzieńcu za wyroby wychowańców.

Sala Zajęć Włocławskiego Towarzystwa wspomagania biednych – za pożyteczną działalność społeczną.

Medale brązowe małe:

Księgarnia H. Chylińskiej p. i „M. Lipska” - za zebranie części podręczników szkolnych.

Nadto wyrażono podziękowania: P. M. Radziwiłłowiczowej - za wielce pożyteczną działalność na polu wychowania przedszkolnego.

Założycielom ochron następujących. Zawierckiej, Chrz. Tow. Dóbr. w Częstochowie, Żyd. Tow. Dobr. w Częstochowie, Rakowskiej, ks. R. Lubomirskiej w Kruszynie, ks. J. Lubomirskiej w Pławnie, hr. St. Raczyńskiej w Złotym Potoku. -Nadto p. St. Rotwandowi, wysokie uznanie za działalność na polu szkolnictwa zawodowego.

Podczas obrad nadeszło wyrażone na piśmie życzenie zebrania do „Jury” paru fachowców dla oceny rysunków i modelowania pp. Chrzanowskiego, Rudlickiego i Zarembskiego. - Jury, przyjąwszy życzenie do wiadomości, przeszło do dalszych obrad, wobec tego, że prawa kooptacji nie posiada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie:

pp. ks. Adamczyk, Manin Einsberg, Adam Świętochowski, Julja Rudzka i dr. Biegański.

dyplom uznania:

Polskiemu Tow. Esperantystów - za pracę w sprawie rozpowszechniania ogólnie uznanego języka międzynarodowego „Esperanto”.

Polskim związkom zawodowym robotniczym - za bardzo pożyteczną, społeczną i kulturalną działalność.

Towarzystwo Kooperatystów - za bardzo pożyteczną i kulturalną działalność.

Ks. Bliziński z Listowa - za wszechstronną, kulturalną, godną naśladownictwa działalność wśród ludu

Towarzystwo kolonji letnich w Warszawie - za wielce pożyteczną działalność.

medal złoty:

Towarzystwo Kultury Polskiej za doskonale opracowanie tablic statystycznych porównawczych w dziale kulturalnym.

medal srebrny wielki:

Szkoła im. Orzeszkowej (Okunko Konarzewskiej) w Łodzi - za tablice graficzne, przedstawiające stan zdrowotności uczenie.

Instytut wychowawczy naukowy dla dzieci małozdolnych pp. Zylberowej i Lublinerowej w Warszawie - za pożyteczną działalność wychowawczą.

Przytulisko, dla obłąkanych w Radomiu za godną uznania i rozpowszechnieniu inicjatywę zakładania podobnych przytułków na prowincji

Spółka robotnicza huty szklanej w Wyszkowie - za godną uznania i naśladowania działalność w sprawie kooperatywy przemysłowej.

podziękowania:

Za ciekawe tablice statystyczne, dające obraz kulturalnego rozwoju podziękowania: pp. Trojanowskiemu; Wiercieńskiemu, Macieszy, Dzierżanowskiemu, Zakrzewskiemu, oraz zarządom: czytelni „Huty Częstochowa” i biblioteki T-wa Dobroczynności dla chrześcijan w Częstochowie


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry