Pawilon Kultury i Szkolnictwa


     Opis tego pawilonu można znaleźć w Gazecie Częstohowskiej z 1909 roku, w artykule:
     * Z Wystawykliknij na obrazek aby powiększyćAlbum widoków Wystawy Częstochowskiej 1909rZdjęcia z gazet:W tym pawilonie wystawiali:


Lp Firma więcej
656 Szkoła Techniczna Wł. Piotrowskiego. więcej
657 Pierwsze Polskie Gimnazyum Żeńskie Z. Pętkowskiej. więcej
658 Pensya Żeńska Z. Garzteckiej w Częstochowie. II Aleja. więcej
659 Tow. Urządzeń Szkolnych i Pomocy Naukowych „Urania”. więcej
661 Szkoła Mechan -Techn. H. Wawelberga i S. Rotwanda. więcej
662 H. Chylińska - Księgarnia pod firmą M. Lipskiej. więcej
663 M. Radziwiłłowiczowa. więcej
664 Gimnazyum męskie prywatne C. Bagińskiego w Częstochowie. więcej
666 Szkoła Rzemiosł przy Łódzkiem Towarzystwie Dobroczynności dla Chrześcijan więcej
667 Szkoła przy Tow. „Hilczyński” szkoła fachowa ślusarzy. więcej
668 M. Gliwiczowa, Piotrków - Szkoła. więcej
669 Ochrona Zawiercka, Zawiercie - Roboty dzieci. więcej
670 Szkoła Tow. Zawiercie, Zawiercie - Model. więcej
671 Ochrony Żydowskiego Tow. Dobroczynności, Częstochowa - Roboty dzieci. więcej
672 K. Kędzierski. Prywatna Szkoła Polska 2-klasowa Męska w Piotrkowie. więcej
673 Ochrony Chrześcijańskiego Tow. Dobroczynności. Częstochowa - Roboty dzieci. więcej
674 „Sala zajęć” ks. Kowalskiego Częstochowa -Roboty dzieci. więcej
675 Szkoła Handlowa Kupiectwa Łódzkiego (7-klas.). więcej
676 K. Kujawski, Warszawa. więcej
677 Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Wspomagania Biednych we Włocławku. więcej
678 Chrzanowski - Częstochowa Wzory do nauki modelowania. więcej
679 G. Kośmiński - Polskie 8-klasowe Gimnazyum. więcej
680 Szkoła dekoracyjna Chalus-Dunin, Warszawa. więcej
682 H. Jaworski, Lublin - Szkoła Męska. więcej
683 Ochrona Rakowska - Częstochowa. więcej
684 Szkoła Rakowska - Częstochowa. więcej
685 Łódzka Szkoła Polska. więcej
686 Ks. Róża Lubomirska - Kruszyna. Ochrona. więcej
687 Ks. Jadwiga Lubomirska - Pławno. Ochrona. więcej
688 Józef Bursztyn - Częstochowa. więcej
690 Tow. Wzaj. Pom. Pracown. Rolnych w Warszawie. więcej
693 Z. Słupski - Księgarz i wydawca w Poznaniu. więcej
695 „Wiedza” - Częstochowa. więcej
696 Biblioteka T-wa Dóbr. dla Chrześcian, Częstochowa. więcej
697 St. Szczepkowski, Warszawa. więcej
698 Umysłowo nierozwinięte dzieci i upośledzeni,- Warszawa. więcej
699 T-wo Cyklistów - Warszawa. więcej
700 T-wo Opieki nad umysłowo i nerwowo chorymi - Warszawa, więcej
701 I. Kokout i S-ka, Praga. więcej
702 J. Suk, - Cicovice Wielkie. więcej
703 „Kropla mleka” - Kalisz. więcej
704 „Kropla mleka” – Łódź. więcej
705 Warszawskie Koło Sportowe. więcej
706 A. Trojanowski - Warszawa. więcej
707 Zenobius z Tenisów - Częstochowa. więcej
709 Wacław Michał Witkowski i Spółka handlowa w Skierniewicach. więcej
710 „Farmaceuta Polski” wydawnictwo w Warszawie. więcej
713 Związki Zawodowe Rolnicze. więcej
714 Szkoła im. Orzeszkowej, Łódź. więcej
715 Instytut wychowawczo-naukowy dla dzieci mało-zdolnych. - Warszawa. więcej
716 T-wo Ubezpieczeń „Rosya” więcej
718 Przytulisko dla obłąkanych-Radom więcej
719 T-wo Rybackie-Kraków. więcej
720 Stefania Bijejko-Radom. więcej
721 Pierwsza polska szkoła gimnastyki szwedzkiej i masażu H. Kuczalskiej. więcej
722 Dwutygodnik „Ruch”. więcej
728 Archeologiczne zbiory p. Löwensteina - Warszawa. więcej
729 Archeologiczne zbiory p. Pochwalskiego - Będzin. więcej

strzałka do góry