Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Ciekawe Artykuły

 

PARKI PODJASNOGÓRSKIE PRZEKAZANE
DO REMONTU
Przekazanie Parków
Podjasnogórskich
do remontu

Wyremontowana elewacja
pawilonu
wystawienniczego

Tak będą wyglądać
Podjasnogórskie Parki

Podjasnogórskie Parki zostały przekazane do remontu częstochowskiej „Przemysłówce” – rozpoczyna się tym samym ich rewaloryzacja.

- Jeszcze w tym roku zostaną tam wykonane prace wartości ponad 1 mln złotych. Głównie wycinka starych i chorych drzew – gdyż okazało się po dokładnej inwentaryzacji, że w częstochowskich parkach choruje blisko 500 drzew. – wyjaśniali prezesi firm, które wykonają remont i przebudowę. - w kwietniu i maju zostaną dokonane nasadzenia. Do lipca przyszłego roku zostanie wykonana główna aleja w Parku im. Staszica, do listopada – w Parku im. 3 maja.

Podjasnogórskie Parki zajmują powierzchnię prawie 12 ha i są największą oazą zieleni w mieście. Projekt będzie realizowany w latach 2006-2008 przy udziale środków Unii Europejskiej. Ogólny koszt inwestycji wyniesie 14mln 500 tys. zł w tym ze środków pomocowych 4 mln 700 tys. zł.

Zaprojektowane w latach 1819 - 1826 przy wytyczaniu Alei Najświętszej Maryi Panny; powstały w latach 1843 – 47.

W 1908 r. przed planowaną Wielką Wystawą Przemysłowo–Rolniczą warszawski ogrodnik Franciszek Szanior dokonał całkowitego przeprojektowania i na nowo zagospodarował tereny parkowe. Przybyły wówczas pawilony wystawowe autorstwa najwybitniejszych polskich architektów – Stanisława Koszyca – Witkiewicza, Władysława Jabłońskiego, Edwarda Landaua, Józefa Kona, Czesława Przybylskiego i innych.

Po 1918 r. południowa część parku nazwana została imieniem „Stanisława Staszica”, północna część - imienia „3 maja”. Park im. St. Staszica zajmuje powierzchnie 5, 4470 ha, Park 3 Maja – 6,3870 ha.

Celem rewaloryzacji, przewidywanej w WPI na lata 2006-7, jest przywrócenie walorów parków, zgodnie z założeniami z 1909 r.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie gruntownej rewitalizacji szaty drzewnej, alejek, placów zabaw, zabytkowych obiektów i pomników znajdujących się na terenie parków. Przede wszystkim zaś Parkom zostanie przywrócony pierwotny kształt.

- To kolejne miejsce na szlaku pielgrzymów i turystów, które zmieni całkowicie swoje oblicze – po III Alei. Tworzymy turystom i pielgrzymom infrastrukturę na bardzo wysokim poziomie estetycznym i użytkowym – powiedział Prezydent Częstochowy, Tadeusz Wrona – Już wkrótce w centrum miasta pojawi się także 50 infomatów i system informacji wizualnej.

Przewidziane jest między innymi wymiana nawierzchni alejek (rezygnacja z asfaltu) oraz nawiązanie kształtem alejek do okresu po wystawie przemysłowej, czyli do roku 1909. Powstaną też dwa place zabaw ( w tym jeden dla dzieci do trzeciego roku życia),tzw. mały rynek, czyli miejsce spotkań i spacerów dla częstochowian, stoły do gry w szachy, zdroje wodne. Zmodernizowana i odnowiona zostanie także sadzawka wodna. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki granitowej, drewna oraz żwirową, która nawiązuje do historycznego wyglądu parków.

Projektowane prace rewaloryzacyjne przewidują:

  • uzbrojenie terenu
  • modernizację nawierzchni dróg, placów i alejek
  • remont i wymianę oświetlenia
  • modernizację placów zabaw
  • modernizację zdrojów i zbiornika wodnego
  • renowację altany
  • odnowienie szaty roślinnej, w tym nasadzenie nowej, niskiej zieleni i kwiatów
  • przebudowę szaletu
  • renowację obserwatorium astronomicznego (w/g odrębnego projektu)
  • lokalizację stałego i czasowych punktów gastronomii po przewidzianej likwidacji obecnego pawilony PSS “Społem”

Jednocześnie łącznie z rewaloryzacją samych parków trwają remonty renowacyjne obiektów związanych z Wystawą Przemysłowo-Rolniczą z roku 1909. Bezpośrednio po oddanej w 2004 roku Zagrodzie Włościańskiej rozpoczęto remont budynku, w którym ma siedzibę muzeum kopalnictwa oraz pawilonu B z funkcją wystawienniczą. Wyremontowano już zewnętrzną elewację, zbijając tynki i odsłaniając kamienną fakturę, efekt tych prac juz teraz wzbudza podziw. Cały remont tego obiektu kosztował będzie 1 mln 600 tys. zł, jego koniec przewidziano na I połowę 2007 roku.

Przygotowywana jest teraz dokumentacja przeznaczonego na cele wystawiennicze budynku po byłym obserwatorium. Jego remont - zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2013 - jest planowany w 2008 roku.

Projekt wykonał „TRANS-GAZ” Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec sp. jawna z siedzibą w Sanoku, natomiast wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm występujących wspólnie: Cz.P.B.P „Przemysłówka” z siedzibą w Częstochowie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Bilpol, sp. jawna z siedzibą w Chorzowie. Funkcję Inspektora Zastępczego pełni Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Ireneusz Leśnikowski

Link do artykułu: http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/plonearticle.2006-11-10.8645611224/?searchterm=parki


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry