Spis nagrodzonych
Grupa VIII i XX


Obrady sędziów odbyły sie w:

 1. Galanterya papiernictwa i sztuka malarstwa 28 i 30 sierpnia 1909.
 2. Pisma i wydawnictwa 29 i 30 sierpnia 1909.
 3. Druki i reprodukcye 29 i 30-go sierpnia 1909.
 4. Fotografje 31 sierpnia i 1 września 1909.

DZIAŁ I

sędziowie:

P. p, Władysław Babicki, Wiesław Gąsowski, Władysław Jakubowski, Władysław Kozłowski, Leon Meńkowski, Stefan Nowicki, Hr. Karol Raczyński, Edmund Tyborowski, Henryk Szczygliński i Bolesław Wierzbicki.

Na przewodniczącego komisji wybrano p. Hr. Karola Raczyńskiego, na sekretarza p. Wł. Gąsowskiego.

Dyplom uznania:

 • Gebethner i Wolff, Warszawa, za całokształt działalności wydawniczej.

Medal złoty:

 • M. Szczepkowskiemu z Warszawy za działalność wydawniczą i specjalne wzory do rysunków.
 • Towarzystwo Krajoznawcze z Warszawy - za działalność na pola wydawnictwa -pocztówek, afiszów i map krajoznawczych.
 • Karol Plagę, Ząbkowice, za wydawnictwa i pracę na polu polskiej numizmatyki i staranie zebranie kolekcylautografów i numizmatów polskich.
 • „Wiadomości Codzienne”, za pożyteczną działalność wydawniczą i wydawnictwo popularnej Encyklopedji powszechnej.

Medal srebrny wielki:

 • Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, za popularne wydawnictwa społeczne w trudnych warunkach wydawniczych.

Medale brązowe wielkie:

 • J. Zadziński - za mapę powiatu Częstochowskiego.

Medale brązowe małe:

 • Dom Handlowy J. Ślusarski, Warszawa, - za wydawnictwo kart pocztowych z typami ludowymi z uwzględnieniem pocztówek z albumami miast.
 • Br. Rzepkowicz, Warszawa, - za zdjęcia do pocztówek z widokami Wystawy.
 • Firmom Czeskim: Rudolf Rombezy z Ołonimca, Armost Pisa z Brna podziękowanie za udział w Wystawie.
 • B. Mocalewski - Łódź przesłano do grapy pedagogicznej, jako mającej najlepiej ocenić.
 • „Urania”, - przekazano do grupy szkolnej.

DZIAŁ II

Dyplom uznania:

 • Anczyc, Kraków - za działalność drukarską.
 • Za artystyczne wykonane druki. Tow. Kom. „Polichrom”, Warszawa, za wprowadzenie i rozwinięcie nieistniejących w kraju przemysłu odbijanek.
 • Posnik i Hasler, Praga, po za konkursem, - za wysoce artystyczne produkcje „jury”, uważa za godnych dyplomu uznania.
 • „Unie” Praga, -po za konkursem za wysoce artystyczne reprodukcje „jury” uważa za godnych dyplomu uznania.

Medale złote:

 • Kohn i Oderfeid, Częstochowa, całokształt działalności artystyczno litograficznej i wyrób papierów kolorowanych.
 • Rysownikowi i litografowi Franciszkowi Zalcmanowi

medal srebrny:

 • Laskauer i S-ka, Warszaw, - za działalność drukarską.

Medal brązowy mały:

 • Ch. Gelbard, Radomsk - za druki.

Podziękowania:

 • Związek narodowy turystyczny, Praga, po za konkursem, - za przedstawienie społeczeństwu polskiemu fotografii wspomnianych widoków Czech.
 • Hubusagdeunberti na Morawach, -podziękowanie za udział w Wystawie.

DZIAŁ III.

Dyplom uznania:

 • Wasilewski i S-ka, Warszawa, - za w prowadzenie do kraju wyrobu stalek.
 • K. Majewski. Pruszków, - za doskonały wyrób ołówków.
 • Żeleński. Kraków - za doskonałe wykonania i kierunek wysoce artystycznych witraży i mozaiki.

Medal zloty:

 • Br. Łącki, Warszawa, - za doskonały wyrób tektury.
 • Sprosiak Marceli, Łódź - za wzory do tkanin drukowanych.
 • J. Fr. Stark. - za w prowadzenie do kraju wyrobu guzików tekturowych na maszynach własnego pomysłu.
 • Współpracownikowi firmy K. Majewski p. Antoniemu Klepadło.
 • Robert Jahoda, Kraków, - za artystycznie wykonane roboty introligatorskie.
 • Białkowski, Warszawa, - za artystycznie wykonane witraże.

Medal srebrny mały:

 • J. Pfeifer, Łódź, - za imitacje marmuru na papierze.
 • J. Kowalski, Częstochowa, - za tanie wydane książki do nabożeństwa w dobrej oprawie introligatorskiej.

Medal brązowy wielki:

 • L. Klinowski, Radom - za mechaniczny wyrób gilz hygienicznych.
 • Walkowski, - za pierwsze w prowadzenie maszyn do wyrobu gilz mechanicznych.
 • Z. Tennison, - za starannie wykonany plan Wystawy.
 • „Cartonagl”, - za tekturę karbowaną.
 • L. Jankowski, Częstochowa, - za wprowadzenie papierowych świec.
 • Alfons Bakicki, - za plany techniczne.

Medal brązowy mały:

 • L Husfeld za wyroby z tektury, T. Zieleniewski, Kalisz, za wyrób lalek.

Podziękowanie:

 • Firmom Czeskim „Narodni Padnik” Budziejowice.
 • Jan Popelka i Celebryn A. Y. z Winohradu.
 • „Miasto Praga” Jury wyrazu życzenie aby Komitet przesłał miastu Praga podziękowania za wyborne widoki m. Pragi.
 • W grupie VIII i XX firmie „F. D Wilkoszewski” przysądzono medal brązowy mały za wykonanie katalogu wystawowego.

DZIAŁ IV

(obejmującym fotografie.)

sędziowie:

pp. Ks. W Kirchnera, (przewodniczący) I. Smotryckiego (sekretarza), prof. Marjana Zarembskiego, art mal. Szczyglińskiego, po obejrzeniu eksponatów w dziale fotograficznym przyznali nagrody następujące:

Medal złoty:

 • S. Szalajowi z Warszawy - za dypozytywy

Medale srebrne duże:

 • Cz. Kulewskiemu w Warszawie - za starannie wykończone portrety i udatne pejzaże.
 • Trzcińskiemu w Częstochowie - za wyroby fotograficzne na szkle jako specjalny dział przemysłu fotograficznego.
 • Jadwidze Kępińskiej, amatorce, b. uczennicy szkoły fotografii artystycznej.
 • Ks. Kirchnera, - za zdjęcia artystyczne.

Medal srebrny mały.

 • W. Wesołowskiemu w Częstochowie, za czystą i porządną robotę.

Medale brązowe wielkie:

 • Firmie „Świteź” za wnętrza.

 • M. Kobnowi w Częstochowie za staranne roboty.

Medal brązowy mały:

 • Stefanowi Weberowi - za specjalne wiecznie trwałe fotograf je na-porcelanie.
 • Następnie po usunięcia się ks. Kirchnera w myśl par. 2 instrukcji organizacyjnej z grona sędziów, że w imieniu swojemu i komitetu wystawy uchwalili wyrazić ks. Kischnerowi podziękowanie za wzięcie udziału w wystawie, i za wytworzenie wysoce artystycznego kierunku szkoły prowadzonej przez niego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sędziowie:

Pp. Ambroziewicz, W. Danielewicz, Wacław Maślankiewicz, Antoni Michalski i J. Niemira uznali, że jako specjaliści mogą wydać swą opinję jedynie w dwóch działach wyżej minionych grup tj. w dziale B. (wydawnictwa pod względem graficznym) i w dziale C. (druki i reprodukcje).


W dziale B. przyznano:

Dyplomy uznania:

 • Huśnik i Hoesler, za reprodukcje trójbarwne. Praga Czeska.
 • Władysław Anczyc w Krakowie, za za produkcje trójbarwne.

Medal złoty duży:

 • Piotr Laskauer w Warszawie, - za estetyczne i stylowe druki, oraz ilustracje.

Medal srebrny duży:

 • Gebethner i Wolff w Warszawie, za wydawnictwa ozdobne i ilustracje (wykonane w kraju).

Medal srebrny mały:

 • M. Szczepkowski w Warszawie, za gorliwą działalność wydawniczą oraz dążenie do estetycznego wykonywania wydawnictw.
 • St. Hankiewicz w Warszawie, - za artystyczne wykończenie drzeworytów.

Medal brązowy duży:

 • Ks. pr. Skarżyński w Warszawie, za popularne wydawnictwa ludowe.

Medal brązowy mały:

 • Szuster Antoni w Warszawie, - za dokładny komplet szematów i regestrów gospodarczych.

List pochwalny:

 • „Wisła” w Krakowie, za artystyczne wydawnictwo pocztówek trójbarwnych.
 • M. Gelbchard w Noworadomsku, za druki.
 • F. D. Wilkoszewski w Częstochowie za druki.

UWAGA. Według zastrzeżenia umieszczonego na początku niniejszego protokołu, pominięte zostały przyznaniu nagród okazy, - które nie mają ścisłej łączności ze sztuką drukarską, tj. litografía, fotografja, wyroby galanterji papierniczej itp. sądzone przez inną grupę sędziów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik sadzeń dodatkowych w dziale graficznym.

Sędziowie:

pp.: P. Wilkoszewski (przew.), J. Kon (sekret) H. Szczygliński.

medal wielki srebrny:

 • Spółce wydawniczej „Wisła” za dobór starannych kart artystycznych i popularyzowanie na tej drodze dzieł artystów polskich.

medal złoty:

 • Jerzemu Jaroszowi w Łodzi za przystosowanie liner i kredorytów do techniki drukarskiej i za artystyczne wykonanie tą techniką plakatów, afiszów itp.


strzałka do góry