Spis nagrodzonych
Grupa VII

Przemysł skórny, rogowy, futrai drobna galanterya


Obrady sędziów odbyły się w 30, 31 sierpnia i l-go września 1909.

Sędziowie:

P.p. Antoni Himine, Jakób Pawełek, Feliks Rowiński, łącznie z majstrami, kuśnierzom z Warszawy, oraz z p. Piotrem Holeczy z Lipte i p. Miklos z Węgier, także majstrem cechu kuśnierskiego, w asystencji członka komitet u Wystawy p. Fijałkowskiego, inżyniera.

Na przewodniczącego komisji wybrano p. Jakóba Pawełka, na sekretarza p. Antoniego Himine.

Medale złote:

 • Komisja uznaje wystawione przez pana Arpada Chowanczak przedmioty za bardzo gustowne i dobre, oraz wykonane podług zasad techniki nowoczesnej, wzorowane głównie na modelach amerykańskich uznaje że firma wyrabia towary w dobrym gatunku sprowadzone głównie z Lipska i Niżnego-Nowgorodu.

Medal brązowy mały:

 • P. Z. Kranskoptowi z Częstochowy za wystawione w dziale drobnego przemysłu eksponaty z działa galanterji futrzanej przy zastosowaniu do fabrykacji, przeważnie materjałów krajowego pochodzenia.
 • Antoniewicz, -za postęp w wyrobie siodeł.
 • Wojciech Piłatowicz w Częstochowie, -za dobre wyroby rymarskie i za uproszczenie w wyrobie rzemieni surowcowych.
 • Kapuściński, za starannie wykonane obuwie.
 • panu P. Krauskopfowi z Częstochowy przysądzono - za wystawione eksponaty w dziale galanterji -futrzanej.

Medale brązowe wielkie:

 • Kowzala w Dąbrowie Górniczej, za tani i odpowiadający celowi wyrób hełmów górniczych.
 • Tomasz Sowata, Częstochowa, - za staranne wykończenie obuwia.
 • Ignacy Dałkowski w Warszawie, - za wystawianie różnego rodzaju obuwia.
 • Działowski, - za nieprzemakalne kamasze sportowe.
 • Adam Piechowski w Częstochowie; - za staranne wykończenie wyrobów rymarskich przy dostępnych cenach.
 • Sypniewski, - za gustowne i dokładne wykończenie obcasów drewnianych do obuwia damskiego.

List pochwalny:

 • W. Pieńkowski dawniej Milewski w Częstochowie za przedstawione obuwie sportowe.
 • Podziękowanie od komitetu.
 • Towarzystwo Akc. fabr. Temler i Szwede w Warszawie oraz bracia Pfeiffer.
 • Szlenkier i Temler w Warszawie, - skóry wyprawne różne, które to firmy przyjęły udział w Wystawie, po za konkursem premjum „Jury” wyraża podziękowanie za przyjęcie udziału i uświetnienie wystawy pokazani różnego rodzaju doskonałych wyrobów, które mogą służyć za wzór dla innych tego rodzaju fabryk.
 • Rydzewski, - pasy skórzane, jako zagraniczne, nie podlega konkursowi, - proponuje się udzielić podziękowanie za przyjęcie udziału w wystawie.
 • Najedly - jako wyrób zagraniczny nie podlega konkursowi.
 • Podziękowanie od komitetu za pokaz doskonale wygarbowanych różnymi metodami, za świetne ich wyfarbowanie i wykończenie.

a)

Medal złoty:

 • Józef Wagner w Warszawy, - za staranny wyrób pasów ze skór angielskich.

Medal srebrny duży:

 • F. Lapiński i H. Sakowski, - za dobroć różnorodnych szewskich wyrobów.
 • Peltzer i Syn, Częstochowa - za wyrób skór kolorowych baranich.

Medal srebrny mały:

 • Juljan Cichocki, Warszawa, za dokładność wyrobów i przedmiotów myśliwskich.

c)

Medal srebrny mały:

 • Brunarins Caill -za dobry wyrób i wprowadzenie masowej fabrykacji do kraju wyrobów rogowych.
 • Karol Plage, Ząbkowice. Szachy z kości słoniowej i hebanu, - za staranne i pracowite wykończenie.
 • Łastowski, Warszawa, za umiejętne wypychanie kwiatów z zachowaniem ich charakteru właściwego.

List pochwalny:

 • K. Erdman, Warszawa, - za przedstawienie różnorodnych rogów w oprawie.

Podziękowanie komitetu:

 • Matanecha Józefa - Czechy, za ładne i estetyczne Wykonanie kwiatów sztucznych.
 • Nachtlicht i Kamiński -przedstawiciele firmy Karola Grüneberga w Preszburgu, za szczotki i za ołówki Penkula firmy Edmund Moster i S-ka.


strzałka do góry