Spis nagrodzonych
Grupa IX

Przemysł chemiczny i farmac.


Sędziowie:

P. p. J. Boguski, Leppert, Miklaszewski, Borowski Gładych, Pawłowski, Staniszewski, Czyński, Kościński, Skarżyński, Chodakowski, Kasprowicz, Kieliński, inż. Wehr, Antoni Freger, Mutniański, Mroczkowski, Przedpełski.

obrady sędziów: 29 i 30 sierpnia 1909.

Obecni zastępcy:

Bretschneider, Domagalski, Szafir, Wągrowski

przyznano:

Dyplom uznania:

 • Wola Krzysztoporska, za obszerną działalność na polu przemysłu chemicznego, w szczególności za czerń na bawełnę.
 • Radocha dyplom uznania i podziękowanie komitetu.
 • Dr. Likiernikowi i inżynierowi Wołkowiczowi.
 • Tow. Łowickie, dyplom uznania jednogłośnie, oraz podziękowanie pp. W. Kislańskiemu i Józefowi Gelens, za owocną działalność.
 • L. Spies i Syn, dyplom uznania, oraz podziękowanie komitetu p. Zdzisławowi Fregerowi za kolekcję falsyfikatów.
 • Januszka, podziękowanie równe dyplomowi uznania.
 • Inż. Mościcki, za wytrwałe i owocne prace nad utlenieniem azotu.
 • Ryszard Wildt. - Medal srebrny wielki.
 • Tow. Akc. Fr. Puls w Warszawie. Medal złoty.
 • S. Gliński, w Warszawie, - Medal srebrny mały.
 • Koło aptekarzy w Zagłębiu Dąbrowskim i Częstochowie, - medal złoty za działalność społeczną i dydaktyczną, - nadto medal srebrny wielki za preparaty chemiczno-farmaceutyczne a prócz tego osobiste podziękowanie komitetu i wyrazy zachęty do dalszej pracy wszystkim dwunastu uczestnikom koła. - Nadto podziękowanie panu Szydłowskiemu.
 • Zakłady wapienne „Budztelnia” - podziękowanie komitetu.
 • Lago Warszawa, syfony, - Potwierdzenie dawnych nagród.
 • Resenblatt, Częstochowa, - medal brązowy wielki, za staranne wykonanie.
 • Farmacja, Warszawa - Podziękowanie od komitetu, za udział w Wystawie.
 • Tugendhold. - Medal srebrny mały za zielnik roślin japońskich leczniczych.
 • Smieła „Sokół”. - Medal brązowy mały.
 • I. D. Potok z Małobądzi. - Medal srebrny duży. Jan Zawadzki. Środki wyjałowione. Medal srebrny wielki.
 • Płyny wyjałowione w ampułkach i środki opatrunkowe.
 • Sachs i Piesch. - Medal złoty i podziękowanie komitetu, dyrektorowi technicznemu.
 • Aristes Żółkowski, za atrament i szuwaks. Medal złoty.
 • Goldman - mały srebrny.
 • Druskiemski. - Potwierdzenie otrzymanych nagród i podziękowanie za przyjęcie udziału w Wystawie.
 • Złoty Potok, - Medal srebrny wielki.
 • Bengał, - brązowy duży.
 • Centralne Laboratorjum chemiczne. Medal srebrny wielki oraz podziękowanie dyrektorowi technicznemu p. Kryjsiewiczowi.
 • B-cia Nobel, po za konkursem. Podziękowanie za udział.
 • Dr. Goldzweig. - Decyzja odłożona do ukończenia analizy.
 • Potwierdzenie nagrody Lubelskiej o ile ilość kwasów naftowych przekroczy 2 pr., o ile nafta w emulsji o tyle podziękowanie komitetu za udział.
 • Arens. Medal srebrny mały.
 • Ranek - srebrny wielki.
 • Rudolf Strzelecki - Środki opatrunkowe. Medal złoty.
 • Kusikowski - medal srebrny duży.
 • R. Biberstein - medal złoty.
 • Zygmunt Mamlok - medal, brązowy duży.
 • Różycki Władysław - Cerasko - medal srebrny mały.
 • Ferga i Syn, świece - medal brązowy mały.
 • Jacobson, Warszawa - medal złoty.
 • Częstochowska fabryka farb, Zawodzie - srebrny wielki.
 • Inżynier Allem - Trug, odłożyć do wyników analizy. Nagrodę znajduje komitet na podstawie opinji np. Mutniarskiego, Fregera, Lepperts, Miklaszewskiego i Boguskiego.
 • Wiktor Askanas, Warszawa - medal srebrny mały.
 • Pabianickie Towarzystwo - medal złoty.
 • Orczyński Antoni, wstrzykiwanie podskórne - brązowy wielki.
 • Ritter, Poznań, po za konkursem - podziękowanie za udział
 • Kachelski i Link - medal brązowy wielki.
 • St. Górski, - medal srebrny wielki.
 • H. Lachs, „Iris”, - medal srebrny mały.
 • Karpiński i Leppert, po za konkursem - podziękowanie za udział.
 • Strzemieszyce - medal złoty.
 • Władysław Grodzki, kosmetyki, - medal srebrny mały.
 • Cukerman - brązowy mały.
 • Rędziny - medal złoty i podziękowanie komitetu p. inż. Schlacht oraz panu Bielskiemu.
 • „Progresu” nie było na wystawie.
 • „Elektryczność” - medal złoty.
 • Antoni Piasecki - krochmal, masa kartoflana - podziękowanie komitetu za udział.
 • „Feniks” - nie znaleziono eksponatu.
 • Herman Reis - nie znaleziono eksponatu.
 • Rakowski - nie znaleziono eksponatu.
 • Kwiecień - nie znaleziono.
 • Fridlehder - nie znaleziono.
 • Alba - nie znaleziono.
 • „Hajek” 63 Pribyl, 64 Zberil, Podziękowanie komitetu.
 • Morawskie gorzkie wody, - podziękowanie komitetu.
 • Luchacewicka Kiselka, podziękowanie komitetu.
 • Jankowski, - świece mechaniczne, medal duży srebrny.
 • Lirukajtis - pasta do obuwia, - mały medal brązowy.
 • Broniatowski, mydła - medal mały srebrny.
 • Michał Kriger - medal mały srebrny. Ruziewicz, Krzepice - pozostawiony do oceny komitetowi.
 • Włodarczyk - duży srebrny
 • Kromołowski i S-ka - medal mały srebrny.
 • Kohn - nie znaleziony.
 • Józef Rudziński - pozostawiono komitetowi.
 • Pinkus - mały brązowy.
 • Chątkowski - duży srebrny.
 • Lechowicz, knotki, - medal mały brązowy.
 • Ozgowski - pozostawione komitetowi.
 • Szerzotka - nie rozpatrywano.
 • Löwenstein - osądzenia komisji oceniającej p. Truga z kooptacją p. Gładycha.
 • Gliński - medal brązowy mały.
 • Gehlich i Huch - medal złoty i podziękowanie dyrektorowi Kühnemanowi.
 • Mukulski, trucizny na owady. - medal brązowy mały.
 • Zdrój, Częstochowa - medal mały srebrny.
 • Jan Zaleszczyński, kosmetyki - medal srebrny mały.
 • Szofmal, - medal brązowy mały.
 • Jan Grochowski, waselinowe preparaty - medal srebrny mały.
 • Gebel z Sosnowca, wody mineralne, - medal brązowy mały
 • Cieślewski i Witanowski, wody mineralne, - medal brązowy mały.
 • Hegner „Hromolin” - medal mały brązowy.
 • Dr Bolesławowi Miklaszewskiemu, redaktorowi „Chemika polskiego”, jego współpracownikom i poprzednim redakcjom pisma, - dyplom uznania,
 • Seremski, woskowe wyroby - Podziękowanie komitetu.


strzałka do góry