Spis nagrodzonych
Grupa I

Krajoznawstwo i górnictwo


Obrady sędziów odbyły się w 20 sierpnia 1909.


Sędziowie:

 1. sędziowie aprobowali przez Komitet propozycję Stow. Techników w Warszawie.
 2. Adamiecki Wiktor, Adamiecki Karol, Grabiński Mieczysław, Kondratowicz Hieronim, Kontklewicz Stanisław, Korwin Krukowski Henryk, Rosiewicz Stanisław, Knabe Aleksander, Łempicki Michał, Smitkowski Alfred, Strassburger Juljan.

Nagrody otrzymali:

Medale złote:

 1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie - za wprowadzenie w życie instytucji wysoce doniosłego znaczenia dla krają i za jej pierwsze owoce pracy.
 2. P. Isaak z Zawiercia za niezwykle piękny i naukowo opracowany zbiór owadów krajowych i egzotycznych.
 3. Przedsiębiorstwo marmurów Kieleckich za wysoce estetyczne wyroby z krajowych materiałów i długoletnią nieprzerwaną działalność.

Medale srebrne wielkie.

 1. M. Łempicki i Spółka: za zasługi, położone w rozwoju krajowego wiertnictwa.
 2. Towarzystwo Miłośników Przyrody w Warszawie za rozbudzenie w kraju zamiłowania do badania przyrody i za wystawione okazy.
 3. P. Antoni Wędrychowski za piękne okazy wyrobów z piaskowca i zastosowanie tego materjału do nowych działów przemysłu.

Medale srebrne małe:

 1. Dr. Löewenstein za bogaty i piękny zbiór paleontologiczny krajowy.
 2. P. Stefan Kałusza za dostosowanie walcownie twa do wyrobu podków i nadanie walcówce racjonalnego kształtu ułatwiającego w wysokim stopnia masowy wyrób podków.

Medal brązowy wielki.

 1. P. Pani Sandig za zbiór pięknych motyli egzotycznych.

Medale brązowe małe

 1. inż. Pochwalski za zbiory mineralogiczne i paleontologiczne krajowe.
 2. Pan Karol Erdman za zbiór rogów.
 3. Pan Wiktor Łatkowski za zbiór ptaków wypchanych.

Podziękowanie:

 1. Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych Królestwa Polskiego otrzymała piśmienne podziękowanie za wzięcie udziału w wystawie.


strzałka do góry