Spis nagrodzonych
Grupa II


Obrady sędziów odbyły sie w:

 1. Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury itp. 20 sierpnia 1909.
 2. Maszyny i narzędzia różne pompy 21 i 22 sierpnia 1909.
 3. Maszyny i narzędzia rolnicze 20 i 24(22) sierpnia 1909.
 4. Środki lokomocyi 20 sierpnia 1909.

Sędziowie:

Grupa sędziów w dziale mechanicznym: przewodniczący Jechalski asesorowie L. Rosman i Arkuszewski i sekr. Lutosławski i Jang.

4 oddziały:

 1. Motory, kotły, pompy, armatury.
 2. Elektrotechnika.
 3. Maszyny i narzędzia metalowe.
 4. Narzędzia i wyroby mechaniczne.
 5. Rolnicze i środki lokomocji.

Podkomisje ukonstytuowały się z wyjątkiem E jak następuje: Ciało sędz. stanowią pp. J. Arkuszewski, Appel Juljan, St. Borman, Stef. Bystydzieński, Wł. Jechalski, Alf. Jang, Leon Karasiński, M. Lutosławski, Kazimierz Mosdorf, Edward Natauson, St. Okolski, Alf. Kühn, Jan Piotrowski, Gustaw Piotrowski, L. Rossman, Tomasz Ruśkiewicz, Adam Stecki. M. Tepicht, B. Załęski, W. Wolski.

Są to sędziowie działów A.B.C. oraz środków lokomocyi, zaś do narzędzi rolniczych pp. Ryszard Starzyński, Feliks Zakrzewski, Tadeusz Walicki, Aureli Wünsche, Erazm Różycki, Bol. Dzierzbicki, Stefan Stojowski i W. Szacki.

Dyplomy uznania:

 • Rohn i Zieliński w Warszawie,
 • Fitzner i Gamper w Sosnowcu,
 • J. John w Łodzi.

Medale złote:

 • Troetzer,
 • S. Patschke,
 • Perkun,
 • Greenwood,
 • Specjalna fabryka armatur,
 • Tow. Akc. Elektryczność,
 • Łagiewski i Hartwig,
 • C. Skoryna,
 • Gerlach i Puls,
 • Hoffman,
 • B. Hantke,
 • Hoser,
 • Szkoła rzemiosł Tow. dobr. w Łodzi,
 • Szkoła Wawelberga i Rotwanda w Warszawie.

Medale wielkie srebrne:

 • Maciejewski i S-ka,
 • Krausse,
 • Brandel i Witoszyński,
 • Laskowski,
 • Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka,
 • Poręba,
 • Sambor i Krawczyk,
 • Milowite,
 • Dziewulski i Hauschid,
 • Patzer,
 • Szkoła Piotrowskiego w Warszawie,
 • Warsztaty Szkolne Hultschinsky’ego.

Medale srebrne małe:

 • Gwiździński,
 • Kaczyńscy,
 • Ignił,
 • Trębicki,
 • Młot,
 • Reichman,
 • Błachowicz,
 • Więcławski,
 • Waberski,
 • Fiszer,
 • Cyklon (Kosiński),
 • Klave,
 • Żydowska Szkoła Rzemieślnicza w Częstochowie.

Medale brązowe wielkie:

 • Kłobukowski,
 • Jacobsen i Kormowski,
 • Braksator,
 • Żochowski,
 • „Suchy Element” w Zawierciu,
 • T. Rychter,
 • E. Dmowski,
 • Union,
 • Konczewscy,
 • Zeidler,
 • Gębalscy,
 • The Kempisty,
 • Company,
 • Leon Barwicki,
 • Zgnis (Rzewuski i S-ka) Zaboknecki,
 • Rybiarkiewicz i Smoleński.

Medale brązowe - małe:

 • Czajczyński z Nowo-Radomska,
 • Królikowski i Gałęzowski,
 • Zbikowski,
 • Szkoła Kühna w Warszawie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sędziowie:

 • inż. S. Bielski, A. Janowski, inż. W. Kozłowski, inż. Lutostański, Karola hr. Raczyński:

Medale złote:

 • Wiśniewskiemu z Warszawy - za bardzo staranne wykończenie dwóch powozów wolantu, bryczki, jak również za wyborowy materjał i staranne wykonanie wystawionych w surowym stanie resorów i innych części metalowych do powozów.
 • S. Gąsiorowakiemu z Lublina - za gustowne i staranne wykonanie amerykana.
 • Józef Rentel z Warszawy otrzymała za powóz i karoserję do samochodu/

Medal srebrny duży:

 • Karasiewiczowi z Częstochowy - za wystawione rowery, wykonane we własnym warsztacie z części, sprowadzonych z zagranicy, starannie i po cenach przystępnych.
 • Fabryce „Poręba” - za wystawione cztery wagoniki żelazne, wywrotowe, do wąskotorowych kolejek (systemu A. Koppala), z panwiami rolkowemi, robota mocna ceny niskie.
 • Fabryce „Milowiec” - za wystawione cztery typy kolejek wąskotorowych, ze zwrotnicami i rozjazdami na podkładach żelaznych, typu przenośnego, wykonanie mocne i dokładne.

Medal srebrny mały:

 • Zakładowi wychowawczemu „Studzieniec” - za starannie i mocno wykonana bryczkę. Firmie „Kraft. Borowski i Wagner” z Warszawy - za wystawione koła z okuciami do wozów, dokładnie i mocno wykonane, oraz za koła do powozów.
 • M. Kossowskiemu - za wystawiony wóz ze specjalnem urządzeniem nosa i kłonic,

Medal brązowy mały:

 • W. Drożdżowi - za huśtawkę, własnego pomysłu.

Podziękowanie komitetu:

 • Firmie H. Majer z Warszawy - za wystawienie samochodu firmy zagranicznej.
 • Firmie „Laurin i Klement” z Pragi czeskiej - za wysławione samochody i motocykle, jako firmie zagranicznej, będącej poza konkursem; z przy czym, w razie możności odznaczenia eksponatów, „jury” uznano je jako zasługujące na medal zloty.

(dział maszyn i narzędzi rolniczych).

Przy składzie sędziów pp.: Stanisława Lutosławskiego, Bolesława Dzierzbickiego, Tadeusza Wolskiego, Pawła Kończy, M. Jałowickiego, przy asystencji członków komitetu pp.: J. Wilskiego i Janowskiego.

Dyplom uznania:

 • M. Wolski i sp. w Lublinie - za ogólną działalność w zakresie budowy maszyn rolniczych, a w szczególności młocarni i kieratów, oraz medal srebrny za sieczkarnie do zielonej paszy -i podściołu.
 • Tow. Akc „Włochy” - za masowy wyrób wszelkich typów łopat i wideł, oraz w porozumieniu z „jury” działu technicznego, - za frezowane tryby.
 • Zjednoczenie Towarzystw rolniczych Królestwa Polskiego - za całość działalności w zakresie doboru i rozpowszechnienia najodpowiedniejszych typów maszyn i narzędzi rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu krajowego; za wyszukiwanie nowych wytwórców i umożliwienie tym sposobem wyzwolenia się z dotychczasowej zależności; za zachęcanie i inicjatywę wyrobu maszyn i ich części, sprowadzanych dotychczas, w fabrykach krajowych.
 • Nadto „jury” poczuwa się do obowiązku zwrócenia uagi komitetu wystawy na specjalne zasługi w kooperatywie w tym zakresie pp. Z. Chrzanowskiego, M. Kawczyńskiego i J. Wilskiego, a mianowicie: a) p. Chrzanowskiego - za umiejętną prace dla rozwoju działalności zbiorowej Stowarzyszeń rolniczych, zwłaszcza w dziale mechanicznym; b) p. Wilskiemu - za inicjatywę i urządzanie pierwszych w kraju warsztatów reparacyjno - monterskich przy syndykatach rolniczych; c) p. Kawczyńskiemu - za umiejętne prowadzenie działa maszynowego -i proponuje wyrażenie osobom powyższym podziękowania i uznania.

Medal złoty:

 • Jan Zawadzki i sp., w Warszawie - za pługi dwuskibowe, wyłączające potrzebę sprowadzania pługów takich z zagranicy.
 • Sucheni w Gidlach - za długoletnią fabrykację pługów, a w szczególności za konsekwentne rozpowszechnianie tanich a dobrych pługów włościańskich.
 • Tow. Akc „Bodzechów” - za kompletny dobór lemieszy i odkładnie do najrozmaitszych używanych w kraju pługów.
 • A. Grodzki w Warszawie -podziękowanie za przyczynienie się do uświetnienia doborem maszyn i osądzeniem pawilonu;
 • za wydawnictwo zaś najlepszych w kraju katalogów rozumowanych rolniczych, a zwłaszcza katalogu włościańskiego.
 • Fabryka maszyn „Wierzbnik” - za pługi
 • „Pług” w Warszawie - za pomysłowość w doskonaleniu konstrukcji maszyn i narzędzi rolniczych.
 • „Bracia Perlis” w Leonowie - za fabrykacie maszyn rolniczych.
 • H. Mühsam. Włocławek - za maszyny rolnicze.

Medal srebrny:

 • Staniszewski - za obsypnik tarczowy wielorzędowy.
 • Moes w Pilicy - za skaryfikator łąkowy (Matucha).
 • Załęski i sp. - podziękowanie za udział w wystawie, oraz medal srebrny - za nowe ulepszenie żmijki własnego pomysłu.

Podziękowania:

 • Cemus i sp. - za udział w wystawie i przedstawienie młocarni węgierskich państwowych zakładów.
 • Jakacki i Zdzierzyński - medal brązowy za części stalowe do maszyn.
 • Kowalski i Trylski w Warszawie podziękowanie komitetu za okazały dobór maszyn.
 • K. Wasilewski - podziękowanie za udział w wystawie.
 • Firmy krajowe poza konkursem:
 • Borman, Szwede i sp. w Warszawie -podziękowanie za uświetnienie wystawy doborem swych doskonałych maszyn gorzelniczych.
 • M. Kossowski z Ukrainy - podziękowanie za wystawienie dobrego typu wozu własnego pomysłu.
 • Tow. akcyjne H. Cegielski w Poznaniu -podziękowanie za udział w wystawie, a w szczególności za dobór młocar i włościańskich, nadto podziękowanie za ogół długoletniej pracy najstarszej polskiej firmy nad rozwojem budowy maszyn rolniczych. „Jury” uprasza komitet wystawy o wyrażenie specjalnego gorącego podziękowania ogółowi wystawców czeskich za liczny udział w wystawie, umożliwiający poznanie całokształtu przemysłu czeskiego w zakresie maszyn rolniczych w ogóle, włościańskich zaś w szczególe, a tem samem nawiązania z tym krajem odpowiednich stosunków.

Nadto „jury” dziękuje specjalnie firmom:

 • Knotek i sp. - za bardzo staranne wykonanie młocarni i kieratów,
 • Jan Prazner - za siewniki i wyorywacze do buraków oraz przyrząd do siemu zbóż w redliny,
 • B. Becher - za pługi i kultywatory,
 • T. Melicher - za słowniki,
 • Battista - za wysoce oryginalne własnego pomysłu maszyny (wypełzacz pięciorzędowy konny i sortownik turbinowy).
 • Mariol we Francji - podziękowanie za trijery doskonałe, zbożowe i koniczynowe.
 • Melote w Belgji - za wyborne pługi obracalne.
 • Fenix z Rygi - za udział.
 • Vielverth i Dedina - za sienniki kombinowane.
 • Fiscaer ze Szwecji - za udział.
 • Hovard w Anglji - za słynne pługi i brony.


strzałka do góry