Spis nagrodzonych
WYSTAWY CZASOWE


WYSTAWY CZASOWE w dziale ogrodniczym odbędą się jak. następuje:

 • od 5 - 8 sierpnia, - ozdoby, bukiety, wiązanki z kwiatów świeżych.
 • od 5 - 15 sierpnia, - roślin szklarniowe i hodowli pokojowej.
 • od 10 - 15 sierpnia, - wczesnych warzyw
 • od 14 - 16 sierpnia, - kwiatów ciętych.
 • od 5 - 10 września, - owoców wczesnych.
 • od 11 - 15 września, - warzyw.
 • od 22 - 26 września, - owoce, przetwory owocowe i warzywne, szkółki drzew owocowych i parkowych i kwiaty cięte.

Czasowa wystawa koni „jury” 15 | 8.
Czasowa wystawa bydła „jury” 31 | 8.
Czasowa wystawa drobiu „jury” 9 września
Czasowa wystawa trzody „jury” 9 września
Czasowa wystawa owiec „jury” 9 września

W dniach 5 i 6 bm. odbywać się będą w pawilonie ogrodnictwa czasowe wystawy: w dn. 5 – owoców i dn., 6 – bukietów.

Jury odbywać się będą pierwszego dnia otwarcia każdej czasowej wystawy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urzędowe sprawozdanie jury działu ogrodniczego z czasowej wystawy wyrobów z kwiatów i wystawy roślin ozdobnych. Stawały do konkursu następujące osoby:

 • W. Salwa, Łódź - wystawił kosze, wieńce, ubranie sukni i inne ozdoby. Nagroda: medal srebrny wielki za ogół przedmiotów, wykazujący dużą pomysłowość, artyzm i umiejętność.
 • Stanisław Jastrzębski, Częstochowa - Nagroda: medal srebrny, za wieńce, wiązanki i biżuterję kwiatową.
 • Leon Kołaczkowski, Łódź - Nagroda: medal brązowy.
 • Lisowski, Piotrków - Nagroda: list pochwalny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA ROŚLINY:

 • Stanisław Jastrzębski, Częstochowa - za wystawione ukośnice bulwiasta - pierwsza nagroda, medal srebrny wielki.

 • Ks. Stefan Lubomirski z Kruszyny - za dobór roślin szklarniowych wielkie paprocie, palmy cykasy.(brak tekstu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z „jury” wczesnych i warzyw - wystawy czasowej działa ogrodniczego.

 • Przyznano następujące nagrody:
 • 1. K. Karwacińskiemu - za dobór
 • (brak tekstu)
 • 5. J. Binertowi - medal srebrny.
 • 6. J. Kurkowi - medal brązowy.
 • 7. J. Żużewiczowi - medal brązowy.
 • 8. J. Wieczorkowi - list pochwalny i 15 rb.
 • 9. M. Kucharskiemu -list pochwalny i 15 rb.
 • 10. A. Przybylskiemu - list pochwalny.
 • 11. C. T. B. - 15 rb. na książki dla ogrodników.
 • 12. W. Penconkowi - 10 rb.
 • 13. A. Kruszczyńskiemu - 10 rb.
 • Bp. Tow. ogr. Częstochow., Z. Porosowi i Ar. Wunschemu podziękowanie za udział w Wystawie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jury w dziale koni

Ukończono już wreszcie dwa dni trwające sądzenie i premjowanie koni na wystawie.

W pierwszym dniu zajęto się wyłącznie końmi włościańskimi i w tym dziale przekonano się o niespodziewanie poprostu wysokim stanie tej hodowli u włościan.

W powiecie częstochowskim i okolicznych wielką w tym kierunku zasługę położył ks. Stefan Lubomirski z Kruszyny, którego stado wywiera duży wpływ na poprawę rasy koni włościańskich w tych stronach.

Jak wysoko słoi hodowla koni u włościan tutejszych dowodzi choćby fakt, że podczas, gdy dwa czystej krwi arabskie, z Egiptu sprowadzone ogiery uznano za nie odpowiednie do reprodukcji, siwego ogiera włościańskiego 4 letniego, własnego chowu nagrodzono.

Skład sędziów w tym dziale stanowili dwaj wiceprezesi działu hr. Janowski i Michalski, oraz pp. Dzieduszycki z Galicji, hr. Jezierski z Księstwa Poznańskiego, hr. Mielżyński z Poznańskiego, Ostaszewski z Galicji, Szańkowski, Szczypiorski i Stanisław Wotowski.

Referentem był p. Wiliński.

w dziale koni włościańskich

(Od głównego zarządu stadnin państwa rb. 100. dwa medalu srebrne i 3 brązowe; medal od komitetu wystawy, rb. 400 i dwa listy pochwalne).

 1. za roczniaki:
  • 1-ą nagrody Adamowi Kuśmierkowi za ogierka rb. 20.
  • 2-ą Andrzejowi Kocińskiemu za wałacha rb. 10.

  Za klacze:

  • 3-ą Walentemu Gackiemu rb. 24,
  • 4-ą Walentemu Kotlinowi rb. 20,
  • 5-ą Wojciechowi Adamusowi rb. 15,
  • 6-ą Stanisławowi Majchrzakowi rb. 10,
  • 7-ą Józefowi Kowalczykowi rb. 10,
  • 8-ą Janowi Wacholdowi rb. 10,
  • 9-ą Jakóbowi Bednarkowi rb. 10,
  • 10-ą Walentemu Musiałowi rb. 10,
  • 11-ą Pawłowi Morawcowi rb. 10,
  • 12-ą -Andrzejowi Iwańczakowi rb. 10.
 2. za 3-1etnie klacze
  • 1-ą nagrodę - Marcinowi Małolepszemu rb. 40 i medal srebrny od głównego zarządu stadnin państwowych,
  • 2-ą Marcinowi Mizem rb. 25 i medal brązowy,
  • 3-ą -Adamowi Janczykowi rb. 20 i medal brązowy,
  • 4-ą Tomaszowi Rymarkowi rb. 20 i list pochwalny od komitetu,
  • 5-ą Tomaszowi Koperze rb. 15
  • 6-ą - Józefowi Wieczorkowi rb. 15,
  • 7-ą Romanowi Brewczyńskiemu rb. 10,
  • 8-ą Kacprowi Baworowi rb. 10,
  • 9-ą Kazimierzowi Capale rb. 10,
 3. za 3-letnie ogiery:
  • 1-ą nagrodę - Janowi Piszczale rb. 25 medal brązowy od komitetu.
 4. za 4 i 5-letnie klacze:
  • 1-ą nagrodę - Pawłowi Mozańcowi rb. 20 medal srebrny od głównego zarządu stadnin państwowych,
  • 2-ą - Wincentemu Pożarlikowski rb. 15 i medal brązowy,
  • 3-ą - Jakóbowi Samborowi rb. 10,
  • 4-ą - Idziemu Pruciakowi rb. 10,
  • 5-ą - Froimowi Szendelmanowi rb. 20,
  • 6-ą -Wojciechowi Janikowi rb. 10,
  • 7-ą -Walentemu Chwale rb. 10,
  • 8-ą - Franciszkowi Majchrzakowi rb. 10.
 5. za stare klacze:
  • 1-ą nagrodę -Pawłowi Gałdemowi rb. 25 i list pochwalny od komitetu,
  • 2-ą -Antoniemu Dobrakowskiemu rb. 15,
  • 3-ą -Janowi Podstawie rb. 10,
  • 4-ą- Walentemu Kotlinowi rb. 10
 6. za 2-letniego ogierka:
  • 1-ą nagrodę Janowi Kelarzowi rb. 20.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konie dworskie

Dział pełnej krwi:

 • I-ą nagrodę ks. Lubomirskim za przedstawienie trzech reproduktorów: „Brzaska”, „Fordona” i „Fluora” od delegacji hodowli koni w Królestwie Polskiem i komitetu wystawy w Częstochowie - dyplom uznania.
 • II nagrodę p. Janowi Biedrzyckiemu za roczną klaczkę „Ira Landgen” po „Erzerumie” i „Agnes Landgen” list pochwalny od komitetu i p. Stanisławowi Załęskiemu za 5-letniego araba „Ogłu” po „Ogłu” i „Shagia” list pochwalny od komitetu.

Dział pół krwi. Roczniaki:

 • 1-ą nagrodę ks. Lubomirskim za „Laszkę” po ,.Sac a Papier” i „Aryadne” rb. 60 i list pochwalny od komitetu wystawy;
 • 2, 3, 4 - p. Michalskiemu za „Furdę” po „Patrjarsze” i „Fanny” 30 rb. i list pochwalny. „Frygę” po „Batuchanie” i „Olympji” 20 rb. i list pochwalny i „Fraszkę” po „Batuchanie” i „Piwonji” rb. 15;
 • 5 - p. Stojowskiemu za „Jordana” po „Trakenie” rb. 15;
 • 6 i 7- p. Michalskiemu za „Florencję” po „Almanzorze” i „Zgrabnej” i „Fannę” po „Kawalergardzie” i „Zawadzie” po 15 rb.;
 • 8 i 9 -ks. Lubomirskim za „Loty” po „Sac a Papier” i ..Lanckoronę” po „Fluorze” i „Dark Lantern” po 15 rubli.

Dział 3-1etn. klaczy:

 • 1-ą nagrodę ks. Lubomirskim za „Junaczkę” po „Dunure” 80 rb. i medal srebrny od gł. zarządu Stan. Państw;
 • 2-ą -p. Michalskiemu za „Dzidzię” po „Batuchanie” rb.60 i medal brązowy;
 • 3-ą -ks. Lubomirskim za „Julkę” po „Brzasku” rb. 40 i list pochwalny;
 • 4, 5, 6 i 7 - p. Michalskiemu za „Dzidę” po „Patrjarsze” rb. 20 i list pochwalny, „ Drumlę” i „Dziką” po „Batuchanie” po 20 rb. i „Dumę” po „Patrjarsze” rb. 20;
 • 8-ą -p. Topińskiemu za „Nanę” po „Remorsie” rb. 50;
 • 9-ą -p. Michalskiemu za „Daninę” po „Batuchanie” rb. 20.

Dział 4, 5, 6 i 7-letnich k1aczy.

 • 1-ą nagrodę p. Adamowi Michalskiemu za „Cetynję” po „Patrjarsze” rb. 70, medal srebrny od gł. zarz. Stadn. Państw.;
 • 2 -p. Korybut-Daszkiewiczowi za „Myowerstown” po „Lowelasie”- list pochwalny od komitetu wystawy;
 • 3 -p. Michalskiemu za „Zawieję” po „Koniku” rb. 30 i list pochwalny;
 • 4- ks. Lubomirskim za „Izbę” po „Carltonie”, rb. 20;
 • 5 p. Kaz Tymowskiemu za „Ceres” rb. 20;
 • 6 p. Janowi Biedrzyckiemu za „Józię” po „Ambasadorze” rb. 20.

Dział matek pół krwi:

 • 1-szą nagrodę ks. Lubomirskim za grupę matek: „Aryade”, „Dark Lantern”, „Grabczynę”, „Drawę” i „Hańkę”, oraz prawidłową i racjonalną hodowlę koni pół krwi z typem wysoko uszlachetnionym od delegacji hodowli koni w Królestwie Polskiem i komitetu wystawy dyplom uznania za wyróżnienie się w grupie „Aryade” - medal srebrny mały od ministerjum rolnictwa.

Dział ogierów półkrwi:

 • 1-szą nagrodę ks. Lubomirskim za kaszlana „Irana” po „Sac a Papier” - medal srebrny mały od gł, zarz. stadnin państw.

Dział ogierów i wałachów wierzchowych.

 • 1-ą nagrodę p. Korybut-Daszkiewiczowi za ogiera kaszt. „Goldreama” list pochwalny od komitetu;
 • 2-ą p Józefowi Michalskiemu za dwa wałachy dereszowate „Wagram” i „Udany” list pochwalny od komitetu;
 • 3-ą p. Korybut-Daszkiewiczowi za gn. wał. „Goldsticka” list pochwalny od komitetu;
 • 4-ą p. Korybut-Daszkiewiczowi za gn. wał. „Whirlwird” list pochwalny od komitetu;
 • 5-ą p. Kazimierzowi Tymowskiemu za gn. ogiera „Dyomedes” list pochwalny za wał. kaszt. „Ewermore” list pochwalny od komitetu.

Dział koni zaprzęgowych:

 • 1-ą nagrodę p. Wiktorowi Reszkiemu za ogiera gn. „Sas” rasy hanowerskiej 20 rb. i list pochwalny od komitetu;
 • 2-ą i 3-ą-p. Feliksowi Zakrzewskiemu za gn. kl. „Imis” i za gn. kl. „Amis” po 10 rb.,
 • 4-ą - p. Alfredowi Mittelstaedtowi za kl. karą „Almę” 10 rubli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dziale czasowej wystawy warzyw, pp.

sędziowie:

M. Czajewicz. W. Garnuszewski, I. Niezgoda, S. Dobrowolski i S. Stawiński

Przyznali następujące nagrody:

Medale srebrne wielkie:

 • I. Steinhaus i N. Rosenblum, warzywnicy z Częstochowy, za wielki do

od ministerjum rolnictwa:

 • Fermie ogrodniczej (szkoła) w Częstochowie, za ogół wystawionych warzyw i za starania podjęte w cela wprowadzenia swych odmian.

Medal srebrny mały:

 • I. Bienert z Częstochowy za dobór warzyw.

Medal brązowy:

 • od ministerjum rolnictwa: I. Wieczorek, za dobór warzyw.

Podziękowanie komitetu:

 • Tow. ogrodniczemu w Częstochowie, za kolekcję tykw.
 • Fr. Wiznerowi z Łodzi, za wyjątkowo ładne okazy ogórków.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik sadzeń czasowej wystawy naukowej w dziale ogrodniczym:

Sędziowie:

pp.: Edmund Jankowski z Warszawy, Kazimiera Kulwieć z Warszawy Stefan Szczesiński z Częstochowy.

Przyznano nagrody:

 1. Srebrny wielki medal - za dział botaniczny Fermie w Częstochowie,
 2. Srebrny wielki medal - Wydział kółek rolniczych, centralnego Towarzystwa rolniczego za wzorowe wykonanie ogródka warzywnego i owocowego przy zagrodzie włościańskiej.
 3. Srebrny mały medal - ferma ogrodnicza za zbiory naukowe a mieszczone w własnym pawilonie.
 4. Srebrny mały medal - Częstochowa kio Tow. ogrodnicze za urządzenie wzorowego ogródka warzywnego.
 5. Brązowy wielki medal - Stanisław Jastrzębski, syn, za zielnik roślin iglastych.
 6. Podziękowanie komitetu - Tow. Ogrodnicze Warszawskie, występujące po za konkursem za modelowy ogródek dla robotników na przestrzeni 1000, kw. łokci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik sadzeń w dziale roślin ciętych.

Sędziowie pp.:

A. Siwecki, Stefan Karczewski, J Maciejewski, Fr. Szanior i delegat Piotr Hoser.

Medal srebrny mały Ministerjun Dóbr Państwa w naturze, firmie S. Jastrzębski z Częstochowy za dobór ciętych Georgin odpowiednio zastawionych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik sądzeń owoców:

Sędziowie działu owoców:

PP. Siwecki, St. Brzozowski, Karczewski, J. Maciejewski z Warszawy, Nitzel z Pabianic, delegaci komitetu pp. Piotr Hoser, i Fr. Szanior z Warszawy.

Dyplom uznania:

 • C. Ulrich z Warszawy.

Medal złoty:

 • B. Jankowski za owoce za Skarbonki.

Medale srebrne wielkie:

 • Ludwik Jasiński z Łęczycy.
 • Ziółkowski Stanisław z Lipicza.
 • Hr. Ostrowski z Maluszyna.
 • S. Smoliki z Błonia.
 • Danielewicz z Sieradza.

Medal srebrny mały:

 • Ministerjnum Dóbr Państwa w naturze.
 • Wizner z Łodzi.

Medale srebrne:

 • Ks. Stef. Lubomirski.
 • Jan Gartkiewicz z Andrjanek, gub. grodzieńska.
 • Hr. Raczyński, Złoty Potok.
 • Sylwester Piechowski z Ochoty pod Warszawą.
 • Kazimierz Wilkanowicz ogrodnik z Maluszyna.

Medal brązowy wielki:

 • Kucharski Częstochowa.

Medale brązowe Ministerjum:

 • A. Daszewski z Siedzanowa.
 • Kotlarewicz ogrodnik za Złotego Potoka.
 • Kwiatkowski ogród. z Kruszyny.

Medal brązowy:

 • Kurek z Częstochowy.

Listy pochwalne:

 • Sypek z Częstochowy. Byszewski z Hołudzy.

Podziękowania od Komitetu:

 • Kopiński z Częstochowy.
 • S. Wieczorek z Częstochowy.
 • Chrzanowska z Tuczap.
 • Wężyk z Bełdowa

Medal wielki srebrny głównemu ogrodnikowi firmy Ulrych-Eugenjuszowi Zumbach.

List pochwalny i 15 drzewek owocowych ofiarowanych przez J. Maciejewskiego z Warszawy, włościaninowi Mikołajewskiemu z Grójeckiego za dobór owoców.

Specjalne podziękowanie: Tow. ogrodnicze Częstochowskie, za zestawienie doboru owoców z ogrodów.

Firmie Braci Hoser z Warszawy występującej po za konkursem. Dyplom uznania za działalność od dawna znaną ogólnie, nad rozwojem ogrodnictwa krajowego.

Firmie br. Hoser z Warszawy (po za konkursem) specjalne podziękowanie od gremium sędziów za najliczniejszy i najpiękniejszy dobór drzew owocowych.

P. Augustynowi Materskiemu, starszemu ogrodnikowi firmy br. Hoser, wyrazy uznania za staranne i umiejętne prowadzanie szkółek.strzałka do góry