Spis nagrodzonych
Światło


Obrady sędziów odbyły się w 15 sierpnia 1909.

Sędziowie:

pp.: Władysławie Grabowskim, pom. inspektora oświetlenia gazowego Warszawy, Adamie Świętochowskim, inżyniera nacz. IV dystansu kolei wiedeńskiej. Mieczysławie Pożaryskim, prof. szkoły techn. Edmundzie Telakowskim, inż. techn., był następujący.

Medal złoty:

  • Firmie Adolf Zawistowski -za własny pomysł, i wyrób gorliwą dążność do udoskonalenia lamp naftowo -żarowych. Przedstawiciel p. Z. Rylski, firma Henryk Laguna.

Medal srebrny wielki:

  • Firmie „Promień” za wprowadzanie oświetlenia naftowo żarowego w kraju i wieloletnią działalność w kierunku rozpowszechnienia tegoż.

Medal srebrny mały:

  • Firmie „Aurora” -za wprowadzenie oświetlenia gazolinowego i zapoczątkowania wyrobu lamp własnych


strzałka do góry