Spis Wystawców




GRUPA II
C. Maszyny i narzędzia Rolnicze



75

Franciszek Melichar

Pawilon Rolnictwa

     Adres Czechy. Brandys biura sprzedały Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt, Paryż, Kijów, Odessa, Ferrara Berlin; Warszawa, P. Norymberga. Kapitał zakładowy Rb, 4000000 ilość robotników minimum 500.

     Przedmioty wystawowe: Maszyny Rolnicze



strzałka do góry