Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
B. Grafiki i tablice.712

T-wa Wzajemnych Ubezpieczeń cd Gradobicia „Ceres”.

Pawilon Rolnictwa.

     Rok założenia 1902. Adres: Erywańska 16 "Ceres", Warszawa - telefon 37-60. Adres telegraficzny. Warszawa-Ceres. Właściciel: Stowarzyszenie Ziemian Królestwa Polskiego. Skład Rady Zarządzającej: prezes - Leon Krzanowski, wice-prezes Jan Załuski, członkowie Gabryel Godlewski, Feliks Radoński, St. Sielski, Feliks Zakrzewski i St. Dzierzbicki. Kapitał zapasowy: 120.000 rb. Przybliżony obrót roczny: 500,000 rb.

     Przedmioty wystawowe: tablice graficzne z przedstawieniem działalności T-wa „Ceres”strzałka do góry