Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis Wystawców

 

692

Franc. Tow. Ubezp. na Życie „Urbaine”. Pawilon własny.

     Rok założenia: we Francyi 1898, zatwierdzona do prowadzenia operacyi w Rosyi 1889. Adres zarządu: dla Rosyi w Petersburgu, Newski Prospekt 13: główny zarząd w Paryżu, Le Petitier 8. Adres telegr.: „Urbaine”. Dyrektor zarządz, dla Rosyi K. Rosenblatt, w Warszawie Wiktor Czyżewicz. Reprezentanci we wszystkich miastach Król Polsk. i Rosyi. Kapitał zakł. 2,000.000 franków. Kapitał rezerwowy 178,000,000 fr.

     Przedmioty wystawowe: tabele statystyczne rozwoju asekuracyi, literatura asekuracyjna i różne objaśn.


Poprzednia strona

Powrót do bieżącej grupy

Następna strona


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry