Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis Wystawców

 

65

Fabryka armatur i odlewów „Gwiździński i S-ka”.

W Hali maszyn.

     Rok założenia: 1879. Adres fabryki: Warszawa -Koszykowa 27. Adres telegraficzny: Gwiżdziński-Warszawa Nr. telefonu: 4-57. Dyrektor zarządzający: Gustaw Wojciechowski. Kierownik techniczny: Maksymiljan Gwiżdziński. Kierownik handlowy: Gustaw Wojciechowski. Zarządzający administracyjny: Leon Gwiździński Wykaz wyrobów własnych: krany i wentyle rozmaitej konstrukcyi i wielkości do wody i pary; krany kontrolne do manomentrów; Wodowskazy, sokowskazy i spirytusowskazy; świstawki parowe; Pompy zasilające kotły, Wyloty, hydranty: odlewy z bronzu, mosiądzu i t p. Biura sprzedaży, resp. reprezentanci: A. Bandk.e: i W. Iwanicki Częstochowa. L. Drewnowski - Irkuck i Czyta. Ilość robotników 35-45 Kapitał zakładowy. 100,000 rb. Przybliżony obrót roczny: 80,000 rb. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego; 5%. Motor gazowy o sile 6 koni.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: armatura do kotłów i maszyn parowych; armatura wodociągowa.


Poprzednia strona

Powrót do bieżącej grupy

Następna strona


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry