Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis Wystawców

 

63

Józef Troetzer.

W hali maszyn.

     Rok założenia: 1842. Adres fabryki: Warszawa, Chłodna 29. Adres zarządu: wyżej wymieniony. Adres telegraficzny: Troetzer, Warszawa Nr. telefonu: 7-56, 60-03, lub Pruszków 2. Właściciel: Józef Troetzer. Wykaz osób, zajmujących w fabryce wyższe stanowiska techniczne i biurowe: Antoni Czajkowski - inżynier Chitel - inżynier Jeżewski - dział handlowy. Wykaz wyrobów własnych: pompy, sikawki. Ilość robotników: 170 Kapitał zakładowy: 400.000. Przybliżony obrót roczny: 350.000. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego: 75% Motor parowy o sile 55 H6 i Elektrom. - 25 HP.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: sikawki, pompy i aparat asenizacyjny.


Poprzednia strona

Powrót do bieżącej grupy

Następna strona


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry