Spis Wystawców
460

T-wo Akc Fabryki Superfosfatów i Przetworów Chemicznych „Strzemieszyce”.

Pawilon Rolnictwa.

     Rok założenia: 1899. Adres fabryki: Strzemieszyce gub. Piotrkowska. Adres zarządu: Warszawa, Warecka 10. Nr. telefonu: fabryki 249; zarządu 11-32. Wyroby własne: superfosfaty, kwas siarczany. Kapitał zakładowy: 500,000 rb. Obrót roczny: 600,000 rb. 1 maszyna parowa 100 konna, 1 - 20 konna. Wyroby nadesłane na wystawę częściowo sprowadzone z zagranicy: fosforyty, z Ameryki, piryty z Hiszpanii.

     Przedmioty wystawowe: superfosfaty, fosforyty, pirydy, kwas siarczany.strzałka do góry