Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis Wystawców

 

45

Bracia Berent

Hala maszyn.

     Rok założenia 1899. Adres fabryki: S-to Krzyska. Nr. w Warszawie. Adres telegraficzny: B-cia Berent Sto-Krzyska 9. Nr. telefonu 3149. Właściciele: Adam Berent, Franciszek Berent. Skład zarządu: Adam i Franciszek Berent, Ludwik Berent, Henryk Markowski.

     Dyrektor zarządzający: Franciszek Berent. Kierow. techniczy: Adam Berent, Zarządzający administracyjny: Adam i Franciszek Berent, Buchalter Henryk Markowski Wykaz wyrobów własnych: przybory i maszyny drukarskie i introligatorskie. Biuro sprzedaży, Warszawa, ul. S-to Krzyska 9 Ilość robotników minimum 30 maximum 40 Kapitat zakładowy 30.000 rb. Przybliżony obrót roczny 70,000 rb. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku, ogólnego obrotu rocznego: 20% Motor o sile gazowej. 8.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju, prócz noży. noże do maszyn do krajania papieru i tektury zostały sprowodzone z fabryki Alferszd Becheffer Conh w Scheffild. Przedmioty Wystawowe: maszyna drukarska pedałowa „Sawę” według katalogu, maszyna drukarska pedałowa „Syrena” maszyna introligatorska do krajania papieru maszyna introligatorska do krajania tektury.


Poprzednia strona

Powrót do bieżącej grupy

Następna strona


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry