Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis Wystawców

 

37

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych. W. Fitzner i K. Gamper

Pawilon własny.

     Rok założenia 1880. Adres 2-ch fabryk w Sosnowcu

      i Dąbrowie Górniczej: gubernia Piotrkowska, powiat Będziński, poczta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza. Adres zarządu: Sosnowiec, gub. Piotrkowska. Adres telegraficzny: Fitzgam Sosnowiec. Właściciele: Towarzystwo Akcyjne. Skład Rady Zarządzającej w Warszawie: E. r. Borsig, Prezes. W. Wellisch wiceprezes; Członkowie Dr. A. Biedczman, Dr. Wosberg, W. Jechalski, P. Drzewiecki. Kandydaci: L. Rossmann, S. K. Jung. Dyrektor techniczny A. K. Jung. Dyrektor handlowy H. Bethelt. Prokurent W. Gracllich. Wykaz osób, zajmujących w fabryce wyższe stanowiska techniczne i biurowe: A. Kuczyna, S Małkowski, J Watten, W. Dobrzycki, B. Liebich, E. Richter, Hb. Goebel w Sosnowcu; K Gamper, S. Gertych i Musel w Dąbrowie Górniczej. Wykaz wyrobów własnych: kotły parowe wszelkich systemów, przegrzewacze, aparaty do czyszczenia wody, przewody rurowe, aparaty cukrownicze, aparaty do przemysłu chemicznego, konstrukcye żelazne, jak dachy, słupy, mosty, wieże, zbiorniki, Kolejki mechaniczne wagoniki, żórawie, odlewy żelazne, ruszty zwyczajne i mechaniczne. Wszelkie roboty kotlarskie i spawane.

     Roboty tłoczne. Własne biura techniczne w Warszawie, Łodzi, Petersburgu, Moskwie, Charkowie, Kijowie, Rydze, Odesie i Jekaterynburgu. Agent, w Baku (A. Stuchen a Co., i Wilure W. Bokszański.)

     Robotników minimum 1300 maximum 2300. Kapitał zakładowy 4,900000 rb. Przybliżony obrót roczny: 4 do 7 miljonów rubli silniki Parowe maszyny z dynamomaszynami w Sosnowcu 1000 koni parnych, w Dąbrowie 150, przedmioty wystawowe; w całości wykonane w kraju. Przedmioty wystawowe: kocioł wodnorurkowy, kocioł płomiennorurowy, armatura kotłowa i rysunki kotłów konstrukcyi żelaznych.


Poprzednia strona

Powrót do bieżącej grupy

Następna strona


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry