Spis Wystawców
191

L. Przyłubski.

Pod gołem niebem.

     Adres Katy, gub. Warszawska, poczta Ostrowy Adres telegraficzny - Krośniewice. Wyroby własne - dachówki „Victorja”, dreny, cegła cementowa; posadzki kolorowane, rury na mosty i kanały; cembrowiny do studzień: słupy do oznaczeń pól, granic miast, lasów; stopnie, wyloty do dren, zlewy pod rynny, żłoby dla koni, bydła i świń; balustrady etc. Ilość robotników: 20-40. Kapitał zakładowy: 15,000. Przybliżony obrót roczny -10 do 15 tysięcy.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: wyroby z cementu.strzałka do góry