Spis Wystawców
GRUPA II
A. Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury i t. p.18

Tow. K. Sulikowski i S-ka.

Hala Maszyn.

     Przedstawiciel: Marjan Lutosławski. Adres: Warszawa, ul. Boduena Nr. 1.

     Przedmioty Wystawowe: piec elektryczny o wirującym płomieniu patentu J. Mościckiego, służący do łączenia chemicznego azotu i tlenu zawartego w powietrzu i wytwarzania gazów kwasu azotowego. Wieże absorbcyjne do przeprowadzania gazów kwasu azotowego przez wodę i wytwarzania płynnego kwasu azotowego.strzałka do góry