Spis Wystawców
GRUPA II
A. Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury i t. p.17

Fabryka maszyn elektrycznych, turbin parowych kompresorów powietrznych Tow. Akc. Brown Borcri & Co. w Fribourgu Szwajcarskim.

Hala Maszyn.

     Przedmioty Wystawowe: Przetwornica prądu stałego na zmienny 1 Kilowatt 220 Volt. Transformator prądu zmiennego 1 Kilowatt 220 8000 volt

     Przedstawiciel: Marjan Lutosławski. Adres: Warszawa, Boduena Nr. 1.strzałka do góry