Spis Wystawców
GRUPA II
D. Środki lokomocji.114

Józef Dziewulski i Hauszyld fabryka narzędzi do obrótki metali.

Hala Maszyn

     Uwaga; firma ta liczy się do grupy II lit. B.

     Rok założenia: 1888. Adres fabryki: Kolejowa 5 w Warszawie. Adres telegraficzny: 5421. Warszawa. Nr. telefonu. 4763. Właściciele: Józef Dziewulski i Wacław Hauszyld. Wszystkie wyroby własne, Biura sprze­daży i repr. Petersburg-Staniszewski; Rostów n. D. -W. Marcinkowski, Baku-St. Hirszberg; Archangielsk,- Herman Ejcen, Charków-Jerzy Szrzednicki; Kijów A.-Galster; Lublin-Ruczyński: Moskwa-St. Gaszyński; Łódź Bruns Szmeling; Robotników 33. Kapitał zakładowy 58000 rb: Obrót roczny - 45000 rb.

     Przedmioty Wystawowe. Narzędzia do obrótki metali.strzałka do góry