Spis Wystawców
GRUPA V
B. Wyroby zegarmistrzów, optyków, najnowsze urządzenia, urządzenia gospodarskie. i t p,Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
267 Ludwik Hainz. Fabryka zegarów Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
268 „Magneta” Zürich.- A. Kipman. Pawilon Główny więcej
269 Paweł Miłkowski. Hala Maszyn więcej
270 Izrael Goldberg. Fabryka zegarów i zegarków. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
271 Jakób Sziff Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
272 K. Soczek. Pawilon Rękodzieł więcej
273 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
274 H. Molin & A. Krasuski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
275 Maurycy Erlich. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
276 Zakłady mechaniczne Kruszyński i S-ka. Pawilon Rolnictwa więcej
277 Dr. W. P. Kłobukowski. Biuro Techniczne. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
278 Biuro Przemysłowo-Techniczne Stanisław Ginsberg w Zawierciu i w Częstochowie. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
279 L. Lagu. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
280 Krzysztof Brun i Syn. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
281 R. Franke i S-ka. Fabryka ślusarstwa ozdobnego i konstrukcyi. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
282 E. Vorgang. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
283 Zygmunt. Pawilon Rękodzieł więcej
284 Zakłady „Metalurgia” Ch. A. Graux i S-ka. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
285 Dr. Ludwik Zieliński. Pawilon Rolnictwa. więcej
286 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
287 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
288 Józef Rudziński. Pawilon Rękodzieł więcej
289 Agurjan Amosjejew. Pawilon Rękodzieł więcej


strzałka do góry