Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

WYSTAWY CZASOWE

 

WYSTAWY CZASOWE w dziale ogrodniczym odbędą się jak. następuje:

Od 5 - 8 sierpnia, - ozdoby, bukiety, wiązanki z kwiatów świeżych.

Od 5 - 15 sierpnia, - roślin szklarniowe i hodowli pokojowej.

Od 10 - 15 sierpnia, - wczesnych warzyw

Od 14 - 16 sierpnia, - kwiatów ciętych.

Od 5 - 10 września, - owoców wczesnych.

Od 11 - 15 września, - warzyw.

Od 22 - 26 września, - owoce, przetwory owocowe i warzywne, szkółki drzew owocowych i parkowych i kwiaty cięte.

Czasowa wystawa koni „jury” 15 | 8.

Czasowa wystawa bydła „jury” 31 | 8.

Czasowa wystawa drobiu „jury” 9 września

Czasowa wystawa trzody „jury” 9 września

Czasowa wystawa owiec „jury” 9 września

W dniach 5 i 6 bm. odbywać się będą w pawilonie ogrodnictwa czasowe wystawy: w dn. 5 – owoców i dn., 6 – bukietów.

Jury odbywać się będą pierwszego dnia otwarcia każdej czasowej wystawy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Urzędowe sprawozdanie jury działu ogrodniczego z czasowej wystawy wyrobów z kwiatów i wystawy roślin ozdobnych. Stawały do konkursu następujące osoby:

W. Salwa, Łódź - wystawił kosze, wieńce, ubranie sukni i inne ozdoby. Nagroda: medal srebrny wielki za ogół przedmiotów, wykazujący dużą pomysłowość, artyzm i umiejętność.

Stanisław Jastrzębski, Częstochowa - Nagroda: medal srebrny, za wieńce, wiązanki i biżuterję kwiatową.

Leon Kołaczkowski, Łódź - Nagroda: medal brązowy.

Lisowski, Piotrków - Nagroda: list pochwalny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZA ROŚLINY:

Stanisław Jastrzębski, Częstochowa - za wystawione ukośnice bulwiasta - pierwsza nagroda, medal srebrny wielki.

Ks. Stefan Lubomirski z Kruszyny - za dobór roślin szklarniowych wielkie paprocie, palmy cykasy.(brak tekstu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprawozdanie z „jury” wczesnych i warzyw - wystawy czasowej działa ogrodniczego.

Przyznano następujące nagrody:

1. K. Karwacińskiemu - za dobór

(brak tekstu)

5. J. Binertowi - medal srebrny.

6. J. Kurkowi - medal brązowy.

7. J. Żużewiczowi - medal brązowy.

8. J. Wieczorkowi - list pochwalny i 15 rb.

9. M. Kucharskiemu -list pochwalny i 15 rb.

10. A. Przybylskiemu - list pochwalny.

11. C. T. B. - 15 rb. na książki dla ogrodników.

12. W. Penconkowi - 10 rb.

13. A. Kruszczyńskiemu - 10 rb.

Bp. Tow. ogr. Częstochow., Z. Porosowi i Ar. Wunschemu podziękowanie za udział w Wystawie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jury w dziale koni

Ukończono już wreszcie dwa dni trwające sądzenie i premjowanie koni na wystawie.

W pierwszym dniu zajęto się wyłącznie końmi włościańskimi i w tym dziale przekonano się o niespodziewanie poprostu wysokim stanie tej hodowli u włościan.

W powiecie częstochowskim i okolicznych wielką w tym kierunku zasługę położył ks. Stefan Lubomirski z Kruszyny, którego stado wywiera duży wpływ na poprawę rasy koni włościańskich w tych stronach.

Jak wysoko słoi hodowla koni u włościan tutejszych dowodzi choćby fakt, że podczas, gdy dwa czystej krwi arabskie, z Egiptu sprowadzone ogiery uznano za nie odpowiednie do reprodukcji, siwego ogiera włościańskiego 4 letniego, własnego chowu nagrodzono.

Skład sędziów w tym dziale stanowili dwaj wiceprezesi działu hr. Janowski i Michalski, oraz pp. Dzieduszycki z Galicji, hr. Jezierski z Księstwa Poznańskiego, hr. Mielżyński z Poznańskiego, Ostaszewski z Galicji, Szańkowski, Szczypiorski i Stanisław Wotowski.

Referentem był p. Wiliński.

w dziale koni włościańskich

(Od głównego zarządu stadnin państwa rb. 100. dwa medalu srebrne i 3 brązowe; medal od komitetu wystawy, rb. 400 i dwa listy pochwalne).

a) za roczniaki:

1-ą nagrody Adamowi Kuśmierkowi za ogierka rb. 20.

2-ą Andrzejowi Kocińskiemu za wałacha rb. 10.

Za klacze:

3-ą Walentemu Gackiemu rb. 24,

4-ą Walentemu Kotlinowi rb. 20,

5-ą Wojciechowi Adamusowi rb. 15,

6-ą Stanisławowi Majchrzakowi rb. 10,

7-ą Józefowi Kowalczykowi rb. 10,

8-ą Janowi Wacholdowi rb. 10,

9-ą Jakóbowi Bednarkowi rb. 10,

10-ą Walentemu Musiałowi rb. 10,

11-ą Pawłowi Morawcowi rb. 10,

12-ą -Andrzejowi Iwańczakowi rb. 10.

b) za 3-1etnie klacze

1-ą nagrodę - Marcinowi Małolepszemu rb. 40 i medal srebrny od głównego zarządu stadnin państwowych,

2-ą Marcinowi Mizem rb. 25 i medal brązowy,

3-ą -Adamowi Janczykowi rb. 20 i medal brązowy,

4-ą Tomaszowi Rymarkowi rb. 20 i list pochwalny od komitetu,

5-ą Tomaszowi Koperze rb. 15

6-ą - Józefowi Wieczorkowi rb. 15,

7-ą Romanowi Brewczyńskiemu rb. 10,

8-ą Kacprowi Baworowi rb. 10,

9-ą Kazimierzowi Capale rb. 10,

c) za 3-letnie ogiery:

1-ą nagrodę - Janowi Piszczale rb. 25 medal brązowy od komitetu.

d) za 4 i 5-letnie klacze:

1-ą nagrodę -Pawłowi Mozańcowi rb. 20 medal srebrny od głównego zarządu stadnin państwowych,

2-ą - Wincentemu Pożarlikowski rb. 15 i medal brązowy,

3-ą - Jakóbowi Samborowi rb. 10,

4-ą - Idziemu Pruciakowi rb. 10,

5-ą-Froimowi Szendelmanowi rb. 20,

6-ą -Wojciechowi Janikowi rb. 10,

7-ą -Walentemu Chwale rb. 10,

8-ą - Franciszkowi Majchrzakowi rb. 10.

e) za stare klacze:

1-ą nagrodę -Pawłowi Gałdemowi rb. 25 i list pochwalny od komitetu,

2-ą -Antoniemu Dobrakowskiemu rb. 15,

3-ą -Janowi Podstawie rb. 10,

4-ą- Walentemu Kotlinowi rb. 10

f) za 2-letniego ogierka:

1-ą nagrodę Janowi Kelarzowi rb. 20.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konie dworskie

Dział pełnej krwi:

I-ą nagrodę ks. Lubomirskim za przedstawienie trzech reproduktorów: „Brzaska”, „Fordona” i „Fluora” od delegacji hodowli koni w Królestwie Polskiem i komitetu wystawy w Częstochowie - dyplom uznania.

II nagrodę p. Janowi Biedrzyckiemu za roczną klaczkę „Ira Landgen” po „Erzerumie” i „Agnes Landgen” list pochwalny od komitetu i p. Stanisławowi Załęskiemu za 5-letniego araba „Ogłu” po „Ogłu” i „Shagia” list pochwalny od komitetu.

Dział pół krwi. Roczniaki:

1-ą nagrodę ks. Lubomirskim za „Laszkę” po ,.Sac a Papier” i „Aryadne” rb. 60 i list pochwalny od komitetu wystawy;

2, 3, 4 - p. Michalskiemu za „Furdę” po „Patrjarsze” i „Fanny” 30 rb. i list pochwalny. „Frygę” po „Batuchanie” i „Olympji” 20 rb. i list pochwalny i „Fraszkę” po „Batuchanie” i „Piwonji” rb. 15;

5 - p. Stojowskiemu za „Jordana” po „Trakenie” rb. 15;

6 i 7- p. Michalskiemu za „Florencję” po „Almanzorze” i „Zgrabnej” i „Fannę” po „Kawalergardzie” i „Zawadzie” po 15 rb.;

8 i 9 -ks. Lubomirskim za „Loty” po „Sac a Papier” i ..Lanckoronę” po „Fluorze” i „Dark Lantern” po 15 rubli.

Dział 3-1etn. klaczy:

1-ą nagrodę ks. Lubomirskim za „Junaczkę” po „Dunure” 80 rb. i medal srebrny od gł. zarządu Stan. Państw;

2-ą -p. Michalskiemu za „Dzidzię” po „Batuchanie” rb.60 i medal brązowy;

3-ą -ks. Lubomirskim za „Julkę” po „Brzasku” rb. 40 i list pochwalny;

4, 5, 6 i 7 - p. Michalskiemu za „Dzidę” po „Patrjarsze” rb. 20 i list pochwalny, „ Drumlę” i „Dziką” po „Batuchanie” po 20 rb. i „Dumę” po „Patrjarsze” rb. 20;

8-ą -p. Topińskiemu za „Nanę” po „Remorsie” rb. 50;

9-ą -p. Michalskiemu za „Daninę” po „Batuchanie” rb. 20.

Dział 4, 5, 6 i 7-letnich k1aczy.

1-ą nagrodę p. Adamowi Michalskiemu za „Cetynję” po „Patrjarsze” rb. 70, medal srebrny od gł. zarz. Stadn. Państw.;

2 -p. Korybut-Daszkiewiczowi za „Myowerstown” po „Lowelasie”- list pochwalny od komitetu wystawy;

3 -p. Michalskiemu za „Zawieję” po „Koniku” rb. 30 i list pochwalny;

4- ks. Lubomirskim za „Izbę” po „Carltonie”, rb. 20;

5 p. Kaz Tymowskiemu za „Ceres” rb. 20;

6 p. Janowi Biedrzyckiemu za „Józię” po „Ambasadorze” rb. 20.

Dział matek pół krwi:

1-szą nagrodę ks. Lubomirskim za grupę matek: „Aryade”, „Dark Lantern”, „Grabczynę”, „Drawę” i „Hańkę”, oraz prawidłową i racjonalną hodowlę koni pół krwi z typem wysoko uszlachetnionym od delegacji hodowli koni w Królestwie Polskiem i komitetu wystawy dyplom uznania za wyróżnienie się w grupie „Aryade” - medal srebrny mały od ministerjum rolnictwa.

Dział ogierów półkrwi:

1-szą nagrodę ks. Lubomirskim za kaszlana „Irana” po „Sac a Papier” - medal srebrny mały od gł, zarz. stadnin państw.

Dział ogierów i wałachów wierzchowych.

1-ą nagrodę p. Korybut-Daszkiewiczowi za ogiera kaszt. „Goldreama” list pochwalny od komitetu;

2-ą p Józefowi Michalskiemu za dwa wałachy dereszowate „Wagram” i „Udany” list pochwalny od komitetu;

3-ą p. Korybut-Daszkiewiczowi za gn. wał. „Goldsticka” list pochwalny od komitetu;

4-ą p. Korybut-Daszkiewiczowi za gn. wał. „Whirlwird” list pochwalny od komitetu;

5-ą p. Kazimierzowi Tymowskiemu za gn. ogiera „Dyomedes” list pochwalny za wał. kaszt. „Ewermore” list pochwalny od komitetu.

Dział koni zaprzęgowych:

1-ą nagrodę p. Wiktorowi Reszkiemu za ogiera gn. „Sas” rasy hanowerskiej 20 rb. i list pochwalny od komitetu;

2-ą i 3-ą-p. Feliksowi Zakrzewskiemu za gn. kl. „Imis” i za gn. kl. „Amis” po 10 rb.,

4-ą - p. Alfredowi Mittelstaedtowi za kl. karą „Almę” 10 rubli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dziale czasowej wystawy warzyw, pp.

sędziowie:

M. Czajewicz. W. Garnuszewski, I. Niezgoda, S. Dobrowolski i S. Stawiński

Przyznali następujące nagrody:

Medale srebrne wielkie:

I. Steinhaus i N. Rosenblum, warzywnicy z Częstochowy, za wielki do

od ministerjum rolnictwa:

Fermie ogrodniczej (szkoła) w Częstochowie, za ogół wystawionych warzyw i za starania podjęte w cela wprowadzenia swych odmian.

Medal srebrny mały:

I. Bienert z Częstochowy za dobór warzyw.

Medal brązowy:

od ministerjum rolnictwa: I. Wieczorek, za dobór warzyw.

Podziękowanie komitetu:

Tow. ogrodniczemu w Częstochowie, za kolekcję tykw.

Fr. Wiznerowi z Łodzi, za wyjątkowo ładne okazy ogórków.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wynik sadzeń czasowej wystawy naukowej w dziale ogrodniczym:

Sędziowie: pp.: Edmund Jankowski z Warszawy, Kazimiera Kulwieć z Warszawy Stefan Szczesiński z Częstochowy.

Przyznano nagrody:

1) Srebrny wielki medal - za dział botaniczny Fermie w Częstochowie,

2) Srebrny wielki medal - Wydział kółek rolniczych, centralnego Towarzystwa rolniczego za wzorowe wykonanie ogródka warzywnego i owocowego przy zagrodzie włościańskiej.

3) Srebrny mały medal - ferma ogrodnicza za zbiory naukowe a mieszczone w własnym pawilonie.

4) Srebrny mały medal - Częstochowa kio Tow. ogrodnicze za urządzenie wzorowego ogródka warzywnego.

5) Brązowy wielki medal - Stanisław Jastrzębski, syn, za zielnik roślin iglastych.

6) Podziękowanie komitetu - Tow. Ogrodnicze Warszawskie, występujące po za konkursem za modelowy ogródek dla robotników na przestrzeni 1000, kw. łokci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wynik sadzeń w dziale roślin ciętych.

Sędziowie pp.: A. Siwecki, Stefan Karczewski, J Maciejewski, Fr. Szanior i delegat Piotr Hoser.

Medal srebrny mały Ministerjun Dóbr Państwa w naturze, firmie S. Jastrzębski z Częstochowy za dobór ciętych Georgin odpowiednio zastawionych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wynik sądzeń owoców:

Sędziowie działu owoców: PP. Siwecki, St. Brzozowski, Karczewski, J. Maciejewski z Warszawy, Nitzel z Pabianic, delegaci komitetu pp. Piotr Hoser, i Fr. Szanior z Warszawy.

Dyplom uznania:

C. Ulrich z Warszawy.

Medal złoty:

B. Jankowski za owoce za Skarbonki.

Medale srebrne wielkie:

Ludwik Jasiński z Łęczycy.

Ziółkowski Stanisław z Lipicza.

Hr. Ostrowski z Maluszyna.

S. Smoliki z Błonia.

Danielewicz z Sieradza.

Medal srebrny mały:

Ministerjnum Dóbr Państwa w naturze.

Wizner z Łodzi.

Medale srebrne:

Ks. Stef. Lubomirski.

Jan Gartkiewicz z Andrjanek, gub. grodzieńska.

Hr. Raczyński, Złoty Potok.

Sylwester Piechowski z Ochoty pod Warszawą.

Kazimierz Wilkanowicz ogrodnik z Maluszyna.

Medal brązowy wielki:

Kucharski Częstochowa.

Medale brązowe Ministerjum:

A. Daszewski z Siedzanowa.

Kotlarewicz ogrodnik za Złotego Potoka.

Kwiatkowski ogród. z Kruszyny.

Medal brązowy:

Kurek z Częstochowy.

Listy pochwalne:

Sypek z Częstochowy. Byszewski z Hołudzy.

Podziękowania od Komitetu:

Kopiński z Częstochowy.

S. Wieczorek z Częstochowy.

Chrzanowska z Tuczap.

Wężyk z Bełdowa

Medal wielki srebrny głównemu ogrodnikowi firmy Ulrych-Eugenjuszowi Zumbach:

List pochwalny i 15 drzewek owocowych ofiarowanych przez J. Maciejewskiego z Warszawy, włościaninowi Mikołajewskiemu z Grójeckiego za dobór owoców.

Specjalne podziękowanie: Tow. ogrodnicze Częstochowskie, za zestawienie doboru owoców z ogrodów.

Firmie Braci Hoser z Warszawy występującej po za konkursem. Dyplom uznania za działalność od dawna znaną ogólnie, nad rozwojem ogrodnictwa krajowego.

Firmie br. Hoser z Warszawy (po za konkursem) specjalne podziękowanie od gremium sędziów za najliczniejszy i najpiękniejszy dobór drzew owocowych.

P. Augustynowi Materskiemu, starszemu ogrodnikowi firmy br. Hoser, wyrazy uznania za staranne i umiejętne prowadzanie szkółek.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry