Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa XII

dział robót kobiecych.

 

Sędziowie:

dr Biegańska i Zofja Garbińskia, Janowa Grossmanowa, Anieli Żwanowa, pp. Leona Mońkowskiego i Witolda Małkowskiego.

medal złoty:

Szwalnia robót kościelnych im. św. Michała

Szwalnia robót kościelnych im. Matki Boskiej Częstochowskiej

medal srebrny:

Garbuczewa i Winokurowa (za owocny rozwój przemysłu ludowego)

Werszer (za hafty kościelne)

Grabiańska (hafty kościelne)

Firma gorseciarska „Józefa”

p. Werner otrzymała za hafty kościelne.

medal srebrny wielki:

Szwalnia robót kościelnych im. św. Józefa

Kindler i Gustaw Geyer (za koronki)

Grabowska (za wyroby z rafji)

Sakowska (hafty kościelne)

Frenkówny z Zawiercia (roboty ręczne)

Firma gorseciarska „Gustawa”

medal brązowy:

Chachulski (hafty kościelne perełkowe)

Jędrzejczyk

Feygenblat (za chorągiew synagogalną)

list pochwalny:

Drzewiecka (kilimy)


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry