Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa X

Artykuły spożywcze i niektóre działy przemysłu ludowego

 

Obrady sędziów odbyły się w 31 sierpnia i 2 września 1909.

 

Sędziowie:

Mutniańskiego (przewodniczący), Bączkowskiego (sekretarz), Lutosławskiego Józefa, Prądzyńskiego, Pawenczkowskiego, Merchelskiego, Dziewickiego i Goldmana był następujący.

Dyplom uznania:

Browarowi E. Reych i Synowie w Warszawie, - za doborowe piwo.

Rektyfikacji Warszawskiej, potwierdzenie poprzednie nagrody.

Medale złote:

Myszkowskiemu w Kaliszu za wyroby wyborowego chleba w kilku gatunkach, oraz inne wyroby piekarskie i pierniki, zaś kierownikom: Piotrowi Wojtkiewiczowi i Michałowi Skibińskiemu wyrazić podziękowanie za wzorowe prowadzenie wyrobu.

Witoldowi Sobolewskiemu S-ka w Warszawie, za karmelki i cukry.

Zakładom przemysłowym „Wola Krzysztoporska”, za ogólną produkcję przemysłu spożywczo-rolnego.

I. W. Muśnickiemu i S-ka, - jako reprezentantowi firmy „Laferme” podziękować za staranne urządzenie wystawy produktów rzeczonej firmy, - a towarzystwu ta bacznej fabryki „Laferma” potwierdzić wszystkie poprzednio przyznane nagrody.

Tow. M. Szumilin, za staranny dobór różnych mieszanek herbat, Chińskiej, Ceylońskiej i Jawskiej.

Ferdynand Bohn. - Za fabrykacje cykorji.

Firmie Szteinhagen i Wüosche w Kłomnicach za fabrykację cykorji.

Firmie Józef Werner, Cyrański i S-ka - za wyborowe konserwy warzywne i owocowe.

Franciszkowi Braulińskiemu w Piotrkowie - za piwo.

Adamowi Branickiemu z Sosnowca.

Browarowi K. Szwede w Częstochowie.

Browarowi sukcesorów Franciszka Braulińskiego, - za piwo.

Sercarzowi w Będziniu - za piwo.

Medale srebrne duże:

Fabryce tabacznej „Noblesse”, i potwierdzić przyznane poprzednio nagrody.

Warszawskiej fabryce octu spirytusowego „Monopol”.

Cezaremu Białkowskiemu, za wina bessarabskie.

Uwzględniając wskazówki urzędu zgromadzenia starszych cechu majstrów wędliniarzy, udzielone w liście z dnia 25 sierpnia r.b. No 76 komitetowi wystawy, postanowiono Bolesławowi Rajszycowi za wyroby masarskie wielki medal srebrny.

Juljanowi Pleskaczyńskiemu za wyroby masarskie.

Medal srebrny mały.

Fabryce octu K. Willand w Warszawie - za octy.

Franciszkowi Białowonsowi, - za wyroby mączne.

M. Grodzińskiemu z Warszawy, za wyroby mączne.

Wiktor Matyjewicz „Molinari Kawa” za kawę paloną.

Fabryce konserw z jarzyn, owoców i mięsa „Prosna” w Kaliszu, - za konserwy.

List pochwalny:

Zytnickiemu - za wyrób kawy.

Fabryce pierników „Pszczółka” i cukierni Feliksa Michotek - za pierniki.

Franciszkowi Sobczyńskiemu z Woli Krzysztoporskiej - za wina owocowe.

Młynowi walcowemu „Marceli” sukcesorów M. Kowalskiego w Krzepicach - za wyroby mączne.

Marcie Kędzierzawskiej, właścicielce kobiecej miodosytni i fabryki win owocowych.

Podziękowania.

W. Michałowskiemu w Opolu, - za udział w wystawie.

Jego Cesarskiej Wysokości Arcyksięciu Reinerowi,- za udział w wystawie i przedstawienie obfitych wyrobów.

B. Kasprowiczowi w Gnieźnie - za udział w Wystawie.

M. Neznalowi, - za udział w wystawie.

Firmie Szwarce i Słucki - za udział w wystawie.

W sprawie kawy zdrowotnej Wolnego pod nazwą „Teroza” - zaproponować komitetowi wystawy odesłać produkt ten do zbadania w laboratorjum przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie po zbadaniu zaś powołać do ostatecznej oceny.

P. Jankowskiemu potwierdzić poprzednio przyznaną nagrodę.

W dodatkowym „jury” spożywczym sąd, złożony z pp.: inż. Tadeusza Fijałkowskiego, Kazimierza Reklewskiego, Alfonsa Bogusławskiego, St. Ostrowskiego i K. Stefanickiego, po obejrzenia i wypróbowaniu pierników firmy „Meteor” w Żytomierza i konserw firmy „Prosną” w Kalisza, - uchwalił przyznanie następujących nagród:

Medale złote:

Firmie „Meteor” w Żytomierzu - za wyborowe pierniki

firmie „Prosna” w Kalisza - za bardzo dobre konserwy owocowe i jarzyny.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry