Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa VIII i XX

 

Obrady sędziów odbyły sie w:

a) Galanterya papiernictwa i sztuka malarstwa 28 i 30 sierpnia 1909.

b) Pisma i wydawnictwa 29 i 30 sierpnia 1909.

c) Druki i reprodukcye 29 i 30-go sierpnia 1909.

d) Fotografje 31 sierpnia i 1 września 1909.

DZIAŁ I

sędziowie:

P. p, Władysław Babicki, Wiesław Gąsowski, Władysław Jakubowski, Władysław Kozłowski, Leon Meńkowski, Stefan Nowicki, Hr. Karol Raczyński, Edmund Tyborowski, Henryk Szczygliński i Bolesław Wierzbicki.

Na przewodniczącego komisji wybrano p. Hr. Karola Raczyńskiego, na sekretarza p. Wł. Gąsowskiego.

Dyplom uznania:

Gebethner i Wolff, Warszawa, za całokształt działalności wydawniczej.

Medal złoty:

M. Szczepkowskiemu z Warszawy za działalność wydawniczą i specjalne wzory do rysunków.

Towarzystwo Krajoznawcze z Warszawy - za działalność na pola wydawnictwa -pocztówek, afiszów i map krajoznawczych.

Karol Plagę, Ząbkowice, za wydawnictwa i pracę na polu polskiej numizmatyki i staranie zebranie kolekcylautografów i numizmatów polskich.

„Wiadomości Codzienne”, za pożyteczną działalność wydawniczą i wydawnictwo popularnej Encyklopedji powszechnej.

Medal srebrny wielki:

Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, za popularne wydawnictwa społeczne w trudnych warunkach wydawniczych.

Medale brązowe wielkie:

J. Zadziński - za mapę powiatu Częstochowskiego.

Medale brązowe małe:

Dom Handlowy J. Ślusarski, Warszawa, - za wydawnictwo kart pocztowych z typami ludowymi z uwzględnieniem pocztówek z albumami miast.

Br. Rzepkowicz, Warszawa, - za zdjęcia do pocztówek z widokami Wystawy.

Firmom Czeskim: Rudolf Rombezy z Ołonimca, Armost Pisa z Brna podziękowanie za udział w Wystawie.

B. Mocalewski - Łódź przesłano do grapy pedagogicznej, jako mającej najlepiej ocenić.

„Urania”, - przekazano do grupy szkolnej.

DZIAŁ II

Dyplom uznania:

Anczyc, Kraków - za działalność drukarską.

Za artystyczne wykonane druki. Tow. Kom. „Polichrom”, Warszawa, za wprowadzenie i rozwinięcie nieistniejących w kraju przemysłu odbijanek.

Posnik i Hasler, Praga, po za konkursem, - za wysoce artystyczne produkcje „jury”, uważa za godnych dyplomu uznania.

„Unie” Praga, -po za konkursem za wysoce artystyczne reprodukcje „jury” uważa za godnych dyplomu uznania.

Medale złote:

Kohn i Oderfeid, Częstochowa, całokształt działalności artystyczno litograficznej i wyrób papierów kolorowanych.

Rysownikowi i litografowi Franciszkowi Zalcmanowi

medal srebrny:

Laskauer i S-ka, Warszaw, - za działalność drukarską.

Medal brązowy mały:

Ch. Gelbard, Radomsk - za druki.

Podziękowania:

Związek narodowy turystyczny, Praga, po za konkursem, - za przedstawienie społeczeństwu polskiemu fotografii wspomnianych widoków Czech.

Hubusagdeunberti na Morawach, -podziękowanie za udział w Wystawie.

DZIAŁ III.

Dyplom uznania:

Wasilewski i S-ka, Warszawa, - za w prowadzenie do kraju wyrobu stalek.

K. Majewski. Pruszków, - za doskonały wyrób ołówków.

Żeleński. Kraków - za doskonałe wykonania i kierunek wysoce artystycznych witraży i mozaiki.

Medal zloty:

Br. Łącki, Warszawa, - za doskonały wyrób tektury.

Sprosiak Marceli, Łódź - za wzory do tkanin drukowanych.

J. Fr. Stark. - za w prowadzenie do kraju wyrobu guzików tekturowych na maszynach własnego pomysłu.

Współpracownikowi firmy K. Majewski p. Antoniemu Klepadło.

Robert Jahoda, Kraków, - za artystycznie wykonane roboty introligatorskie.

Białkowski, Warszawa, - za artystycznie wykonane witraże.

Medal srebrny mały:

J. Pfeifer, Łódź, - za imitacje marmuru na papierze.

J. Kowalski, Częstochowa, - za tanie wydane książki do nabożeństwa w dobrej oprawie introligatorskiej.

Medal brązowy wielki:

L. Klinowski, Radom - za mechaniczny wyrób gilz hygienicznych.

Walkowski, - za pierwsze w prowadzenie maszyn do wyrobu gilz mechanicznych.

Z. Tennison, - za starannie wykonany plan Wystawy.

„Cartonagl”, - za tekturę karbowaną.

L. Jankowski, Częstochowa, - za wprowadzenie papierowych świec.

Alfons Bakicki, - za plany techniczne.

Medal brązowy mały:

L Husfeld za wyroby z tektury, T. Zieleniewski, Kalisz, za wyrób lalek.

Podziękowanie:

Firmom Czeskim „Narodni Padnik” Budziejowice.

Jan Popelka i Celebryn A. Y. z Winohradu.

„Miasto Praga” Jury wyrazu życzenie aby Komitet przesłał miastu Praga podziękowania za wyborne widoki m. Pragi.

W grupie VIII i XX firmie „F. D Wilkoszewski” przysądzono medal brązowy mały za wykonanie katalogu wystawowego.

DZIAŁ IV

(obejmującym fotografie.)

sędziowie:

pp. Ks. W Kirchnera, (przewodniczący) I. Smotryckiego (sekretarza), prof. Marjana Zarembskiego, art mal. Szczyglińskiego, po obejrzeniu eksponatów w dziale fotograficznym przyznali nagrody następujące:

Medal złoty:

S. Szalajowi z Warszawy - za dypozytywy

Medale srebrne duże:

Cz. Kulewskiemu w Warszawie - za starannie wykończone portrety i udatne pejzaże.

Trzcińskiemu w Częstochowie - za wyroby fotograficzne na szkle jako specjalny dział przemysłu fotograficznego.

Jadwidze Kępińskiej, amatorce, b. uczennicy szkoły fotografii artystycznej.

Ks. Kirchnera, - za zdjęcia artystyczne.

Medal srebrny mały.

W. Wesołowskiemu w Częstochowie, za czystą i porządną robotę.

Medale brązowe wielkie:

Firmie „Świteź” za wnętrza.

M. Kobnowi w Częstochowie za staranne roboty.

Medal brązowy mały:

Stefanowi Weberowi - za specjalne wiecznie trwałe fotograf je na-porcelanie.

Następnie po usunięcia się ks. Kirchnera w myśl par. 2 instrukcji organizacyjnej z grona sędziów, że w imieniu swojemu i komitetu wystawy uchwalili wyrazić ks. Kischnerowi podziękowanie za wzięcie udziału w wystawie, i za wytworzenie wysoce artystycznego kierunku szkoły prowadzonej przez niego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sędziowie:

Pp. Ambroziewicz, W. Danielewicz, Wacław Maślankiewicz, Antoni Michalski i J. Niemira uznali, że jako specjaliści mogą wydać swą opinję jedynie w dwóch działach wyżej minionych grup tj. w dziale B. (wydawnictwa pod względem graficznym) i w dziale C. (druki i reprodukcje).

W dziale B. przyznano:

Dyplomy uznania:

Huśnik i Hoesler, za reprodukcje trójbarwne. Praga Czeska.

Władysław Anczyc w Krakowie, za za produkcje trójbarwne.

Medal złoty duży:

Piotr Laskauer w Warszawie, - za estetyczne i stylowe druki, oraz ilustracje.

Medal srebrny duży:

Gebethner i Wolff w Warszawie, za wydawnictwa ozdobne i ilustracje (wykonane w kraju).

Medal srebrny mały:

M. Szczepkowski w Warszawie, za gorliwą działalność wydawniczą oraz dążenie do estetycznego wykonywania wydawnictw.

St. Hankiewicz w Warszawie, - za artystyczne wykończenie drzeworytów.

Medal brązowy duży:

Ks. pr. Skarżyński w Warszawie, za popularne wydawnictwa ludowe.

Medal brązowy mały:

Szuster Antoni w Warszawie, - za dokładny komplet szematów i regestrów gospodarczych.

List pochwalny:

„Wisła” w Krakowie, za artystyczne wydawnictwo pocztówek trójbarwnych.

M. Gelbchard w Noworadomsku, za druki.

F. D. Wilkoszewski w Częstochowie za druki.

UWAGA. Według zastrzeżenia umieszczonego na początku niniejszego protokołu, pominięte zostały przyznaniu nagród okazy, - które nie mają ścisłej łączności ze sztuką drukarską, tj. litografía, fotografja, wyroby galanterji papierniczej itp. sądzone przez inną grupę sędziów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik sadzeń dodatkowych w dziale graficznym.

Sędziowie:

pp.: P. Wilkoszewski (przew.), J. Kon (sekret) H. Szczygliński.

medal wielki srebrny:

Spółce wydawniczej „Wisła” za dobór starannych kart artystycznych i popularyzowanie na tej drodze dzieł artystów polskich.

medal złoty:

Jerzemu Jaroszowi w Łodzi za przystosowanie liner i kredorytów do techniki drukarskiej i za artystyczne wykonanie tą techniką plakatów, afiszów itp.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry