Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa VII

Przemysł skórny, rogowy, futrai drobna galanterya

 

Obrady sędziów odbyły się w 30, 31 sierpnia i l-go września 1909.

 

Sędziowie:

P.p. Antoni Himine, Jakób Pawełek, Feliks Rowiński, łącznie z majstrami, kuśnierzom z Warszawy, oraz z p. Piotrem Holeczy z Lipte i p. Miklos z Węgier, także majstrem cechu kuśnierskiego, w asystencji członka komitet u Wystawy p. Fijałkowskiego, inżyniera.

Na przewodniczącego komisji wybrano p. Jakóba Pawełka, na sekretarza p. Antoniego Himine.

Medale złote:

Komisja uznaje wystawione przez pana Arpada Chowanczak przedmioty za bardzo gustowne i dobre, oraz wykonane podług zasad techniki nowoczesnej, wzorowane głównie na modelach amerykańskich uznaje że firma wyrabia towary w dobrym gatunku sprowadzone głównie z Lipska i Niżnego-Nowgorodu.

Medal brązowy mały:

P. Z. Kranskoptowi z Częstochowy za wystawione w dziale drobnego przemysłu eksponaty z działa galanterji futrzanej przy zastosowaniu do fabrykacji, przeważnie materjałów krajowego pochodzenia.

Antoniewicz, -za postęp w wyrobie siodeł.

Wojciech Piłatowicz w Częstochowie, -za dobre wyroby rymarskie i za uproszczenie w wyrobie rzemieni surowcowych.

Kapuściński, za starannie wykonane obuwie.

panu P. Krauskopfowi z Częstochowy przysądzono - za wystawione eksponaty w dziale galanterji -futrzanej.

Medale brązowe wielkie:

Kowzala w Dąbrowie Górniczej, za tani i odpowiadający celowi wyrób hełmów górniczych.

Tomasz Sowata, Częstochowa, - za staranne wykończenie obuwia.

Ignacy Dałkowski w Warszawie, - za wystawianie różnego rodzaju obuwia.

Działowski, - za nieprzemakalne kamasze sportowe.

Adam Piechowski w Częstochowie; - za staranne wykończenie wyrobów rymarskich przy dostępnych cenach.

Sypniewski, - za gustowne i dokładne wykończenie obcasów drewnianych do obuwia damskiego.

List pochwalny:

W. Pieńkowski dawniej Milewski w Częstochowie za przedstawione obuwie sportowe.

Podziękowanie od komitetu.

Towarzystwo Akc. fabr. Temler i Szwede w Warszawie oraz bracia Pfeiffer.

Szlenkier i Temler w Warszawie, - skóry wyprawne różne, które to firmy przyjęły udział w Wystawie, po za konkursem premjum „Jury” wyraża podziękowanie za przyjęcie udziału i uświetnienie wystawy pokazani różnego rodzaju doskonałych wyrobów, które mogą służyć za wzór dla innych tego rodzaju fabryk.

Rydzewski, - pasy skórzane, jako zagraniczne, nie podlega konkursowi, - proponuje się udzielić podziękowanie za przyjęcie udziału w wystawie.

Najedly - jako wyrób zagraniczny nie podlega konkursowi.

Podziękowanie od komitetu za pokaz doskonale wygarbowanych różnymi metodami, za świetne ich wyfarbowanie i wykończenie.

a)

Medal złoty:

Józef Wagner w Warszawy, - za staranny wyrób pasów ze skór angielskich.

Medal srebrny duży:

F. Lapiński i H. Sakowski, - za dobroć różnorodnych szewskich wyrobów.

Peltzer i Syn, Częstochowa - za wyrób skór kolorowych baranich.

Medal srebrny mały:

Juljan Cichocki, Warszawa, za dokładność wyrobów i przedmiotów myśliwskich.

c)

Medal srebrny mały:

Brunarins Caill -za dobry wyrób i wprowadzenie masowej fabrykacji do kraju wyrobów rogowych.

Karol Plage, Ząbkowice. Szachy z kości słoniowej i hebanu, - za staranne i pracowite wykończenie.

Łastowski, Warszawa, za umiejętne wypychanie kwiatów z zachowaniem ich charakteru właściwego.

List pochwalny:

K. Erdman, Warszawa, -za przedstawienie różnorodnych rogów w oprawie.

Podziękowanie komitetu:

Matanecha Józefa -Czechy, za ładne i estetyczne Wykonanie kwiatów sztucznych.

Nachtlicht i Kamiński -przedstawiciele firmy Karola Grüneberga w Preszburgu, za szczotki i za ołówki Penkula firmy Edmund Moster i S-ka.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry