Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa VI

Przemysł drzewny 23 i 24 sierpnia 1909.

 

Sędziowie:

Karol hr. Raczyński, wiceprezes wystawy i prezes komitetu.

Kazimierz Trenerowski - sekretarz.

Pp. inż. Konstanty Jakimowicz, Ignacy Łopieński, inż. dyrektor Bogusławski, Tomasz Domięcki, Antoni Grmela, J. Barszczewski, Marjan Zarembski, Henryk Szczygliński, inż. Leon Mańkowski.

Dyplom uznania:

Pierwszy zakład artystyczny inkrustacji i mozajki. Medal złoty. Natalja Bober za kierownictwo

Medal złoty:

Bronisław Kopydłowski, Częstochowa za dokładne wyroby bednarskie

Stefan Mrokowski, Sosnowiec, okna uniwersalne i posadzka patentowana.

Józef Rostkowski Warszawa, za ramy stylowe i roboty pozłotnicze.

Medal srebrny wielki:

Bracia Thonet, Noworadomsk, za gustowne, komplety mebli giętych.

Domański i Zabłocki, Warszawa, za dobór listew na ramy.

K. Załęski i S-ka za meble z uwzględnieniem sypialni machoniowej.

Medal srebrny mały:

Adam Jaszczołt za meble z uwzględnieniem pokój stołowego.

Akc. Tow. fabr. mebli, Wiedeń Jakób i Józef Kohn, Noworadomsk za meble gięte.

Tow. Akc. fabr. mebli giętych „Wojciechów” w Kamińsku za meble gięte i formierzy.

Fabryka posadzek dębowych „Tajkury” gub. Wołyńska za maszynowe dębowe posadzki.

Medal brązowy wielki:

A. Tafins Zawiercie za pudełka podróżno i inne wyroby z fornierów.

Antoni Janicki, Warszawa za staranną robotę pozłotniczą i snyceską.

Medal brązowy mały:

Związek rzemieślniczy „Zorza” za przedstawione okazy.

S. Kon z Janowa pow. Częstochowski za wyroby narzędzi gospodarskich i domowych z drzewa bajowego.

Wynik sądzeń dodatkowych w dziale meblowym:

Fabryce mebli giętych Br., Thonet w Noworadomsku - medal zloty

Tow. Akc. „Wojciechów” - medal srebrny wielki.

Adolfowi Fafius w Zawierciu - medal zloty.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry