Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa V

Przemysł metalowy

 

Obrady sędziów odbyły się w 25, 26 i 27-go sierpnia 1909.

 

a)

Sędziowie:

sędziowie: pp. Aleksander Ginsberg, Edward Geisler, Władysław Łatkiewicz, Józef Mirowski. Bronisław Petsch, Włodzimierz Rudziński i Stefan Brun.

Dyplom uznania:

B-cia Łopieńscy, za zasługi, położone dla rozboju w Krają przemysłu artystycznego brązowego; pracowników przedstawionych przez te firmę a mianowicie: Jana Laskiego, Augusta Neskiego, Stanisława Wasilewskiego nagrodzono listem pochwalnym.

R. Szymański. Warszawa, za artystyczne wyroby ślusarskie, dla pracowników zaś: Wesołowskiego Józefa i Zapałowskiego Szczepana, listy pochwalne.

Medale złote:

Metalurgja, Co. A. Graux i S-ka, Częstochowa, za wyrób naczyń żelaznych emaljowanych, maszynek do mięsa, oraz zarządzenie fabryki, które zwiedziło gremjum sędziów w dniu 26-go b. m.

M. Henig i S-ka. Częstochowa, za fabrykacje igieł i części metalowych do parasoli. Fabrykę igieł, również gremjum sędziów zwiedziło w dniu 26 bm.

Makowski i Rauer, Warszawa, za kwiaty metalowe.

Akc. Tow. wyrobów metalowych A. Weszycki i S-ka Warszawa, za wyrób łóżek metalowych.

Medale srebrne wielkie.

Władysław Henig, Łódź za lampy, żyrandole itp.,

Warszawskie Towarzystwo wyrobów ołowianych i cynkowych, za fabrykacje rur, fasonów itp.

C. Chrzanowski, Kaczy Dół, za fabrykację tkanin metalowych.

K. Wasilewski, za wyrób krajowych stalówek.

A. B. Schiffers i S-ka Warszawa, za wyroby platerowana.

Warszawska Cynkownia za blachę żelazną i cynkową.

Medale srebrne małe:

Muszyński i S-ka, Sosnowiec, za roboty żelazne artystyczne dla współpracowników zaś: Kazimierza Tymoszuka list pochwalny, dla Górawskiego, Mrozickiego, Bucińskiego i Gawrysia słowa zachęty.

Henryk Jardel, Warszawa, za starannie wykończona ,kasy ogniotrwałe.

Hawliczek. Warszawa, za galanterja metalową.

Golański, Warszawa, za staranne roboty blacharskie.

Medale brązowe duże:

I. Wasilewski, Warszawa, za starannie wykonane medale z wystawy, jako zachęta do dalszego rozwoju.

B-cia Nowakowscy, Warszawa, za nader pracowite wykończenie wyrobów galanteryjnych brązowych.

Błachowicz, Warszawa, za wagi aptekarskie.

I. Weinberg, Częstochowa, za galanterję metalową.

Władysław Ryk, Warszawa, za staranną robotę blacharską.

Morawski, Warszawa, za odlewy metalowe figur.

Haber i Hocherman, za galanterja, metalowa.

Medale brązowe małe.

M. Wejnreb, Sosnowice, za obicia metalowe emaljowane.

Zbikowski, Warszawa, za odlewy metalowe.

Ziętkiewicz, Częstochowa za wyroby z białego metalu.

U. Ciużyński, za krajowy wyrób zabawek.

Wechsler, Częstochowa, za krajowy wyrób zabawek.

U. Fiksu, Częstochowa, za wyroby metalowe.

Concordia, Częstochowa, za wyrób łyżek i widelcy z aluminium.

Fr. Skoczek, Częstochowa, za. wyrób łańcuchów.

J. Sawicki, Warszawa, za wyroby ślusarskie.

List pochwalny osobisty:

Bolesław Markiewicz za pomysł zamku.

b)

sędziowie:

pp. W. Babczyński, P, Drozhowski, W. Graben, R. Woroniecki

nagrody:

1) „Magnetu” Zurich (zegar elektryczny, zasługuje na uwagę, jako konstrukcji ulepszonej. Wyrób zagraniczny nie podlega nagrodzeniu;

2) Dawidson, Kalisz, zegary nie są fabrykowane w kraju lecz sprowadzone w częściach, ze zasługują na nagrodę;

3) Jakób Szyff, Warszawa (jak poprzedni)

4) Ludwik Heiroz, Praga Czeska, wykończenie staranne zasługując na rozpowszechnienie u nas w kraju. Przedstawiciel J. Pozderski z Warszawy. Tauber Watch (okazów nie było).

c)

sędziowie:

Komplet sędziów w osobach: pp. Józefa Grzybowskiego, muzyka Częstochowy, Adolfa Homana organisty z Warszawy, Wacława Fasza, Józefa Kszanopla, ks. Powanowskiego, Antoniego Szymańskiego na posiedzeniach w dniu 25 i 26-go sierpnia odbytych, przyznali następujące nagrody:

medal złoty:

Arnold Fibiger z Kalisza, za fortepian salonowy duży systemu amerykańskiego.

Cierniewicz i Zwoliński z Pustelnika pod Warszawa, za dzwony po raz pierwszy u nas w kraju harmonijnie dostrojone ze względu za ich gęstość dźwięku i dokładną ornamentykę.

Aleksander Glier z Warszawy, za komplet instrumentów odznaczających się dokładnym wykończeniem i czystością finów.

W. F Czerwieny z Kijowa, za świetny komplet instrumentów dętych 14 pułku huzarów.

medal srebrny duży:

Dominik Biernacki z Dabrzynia nad Wisłą, za organy o 11 głosach i 10 rejestrach, z dwoma klawiaturami, pedałem stożkowo - pneumatyczny.

medal srebrny:

Adam Owczarski z Warszawy, za dwa pianina machoniowe stylu nodern, systemu amerykańskiego.

Stefan Malko, z Częstochowy - fabryka instrumentów dętych za wystawienie kompletu i starania w udoskonaleniu mechanicznem

medal brązowy:

Fr. Borówka z Warszawy, za okazy instrumentów smyczkowych, ręcznej roboty, wytwornie odrobionych o pełnym tonie.

Niemczyk, ze Lwowa, nie kwalifikuje się do sądzenia jako firma zagraniczna.

Wyniki sądzeń w dziale gramofonów i instrumentów muzycznych.

Sędziowie:

pp. Władysław Powiadowski, Wacław Faust, Karol hr. Raczyński i delegat komitetu p. Alfons Bogusławski. Przyznano nagrody:

nagrody:

1) Kompanji „Intono” za pierwszy w kraju wyrób płyt do gramofonów „Syrena-Record”, odznaczających się czystym, silnym a łagodnym tonem - medal złoty.

2) Inż. Klambowskiemu i S-ka za płyty do gramofonu „Ariophon record” krajowego wyrobu, odznaczające się czystym, silnym a łagodnym tonem - medal złoty.

3) p. Klimkiewiczowi za własne artystyczne nagrania i zasiągi, przy wprowadzeniu polskich utworów do repertuaru firmy „Pathé freres” -medal złoty. (Ulepszony system i płyty nowego typu, największych dotychczas rozmiarów firmy „Pathé fere” w Paryżu, nie podlegają nagrodzeniu, jako wyrób niekrajowy, lecz zasługują na specjalne wyróżnianie.

4) Panu Żbikowakiemu za pierwszy i jedyny wyrób w kraju gramofonów własnego pomysłu, pod nazwą „Lirophon” i wyrób diafragm -dyplom uznania.

W dziale gramofonów i instrumentów muzycznych inż. Z. Klamborowskiemu za płyty do gramofonu „Ariophon-record" krajowego wyrobu, odznaczające się czystym, silnym, a łagodnym tonem przyznano medal złoty.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry