Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Spis nagrodzonych

 

Grupa IX

Przemysł chemiczny i farmac.

 

Sędziowie:

P. p. J. Boguski, Leppert, Miklaszewski, Borowski Gładych, Pawłowski, Staniszewski, Czyński, Kościński, Skarżyński, Chodakowski, Kasprowicz, Kieliński, inż. Wehr, Antoni Freger, Mutniański, Mroczkowski, Przedpełski.

obrady sędziów: 29 i 30 sierpnia 1909.

 

Obecni zastępcy:

Bretschneider, Domagalski, Szafir, Wągrowski

przyznano:

Dyplom uznania:

Wola Krzysztoporska, za obszerną działalność na polu przemysłu chemicznego, w szczególności za czerń na bawełnę.

Radocha dyplom uznania i podziękowanie komitetu.

Dr. Likiernikowi i inżynierowi Wołkowiczowi.

Tow. Łowickie, dyplom uznania jednogłośnie, oraz podziękowanie pp. W. Kislańskiemu i Józefowi Gelens, za owocną działalność.

L. Spies i Syn, dyplom uznania, oraz podziękowanie komitetu p. Zdzisławowi Fregerowi za kolekcję falsyfikatów.

Januszka, podziękowanie równe dyplomowi uznania.

Inż. Mościcki, za wytrwałe i owocne prace nad utlenieniem azotu.

Ryszard Wildt. - Medal srebrny wielki.

Tow. Akc. Fr. Puls w Warszawie. Medal złoty.

S. Gliński, w Warszawie, - Medal srebrny mały.

Koło aptekarzy w Zagłębiu Dąbrowskim i Częstochowie, - medal złoty za działalność społeczną i dydaktyczną, - nadto medal srebrny wielki za preparaty chemiczno-farmaceutyczne a prócz tego osobiste podziękowanie komitetu i wyrazy zachęty do dalszej pracy wszystkim dwunastu uczestnikom koła. - Nadto podziękowanie panu Szydłowskiemu.

Zakłady wapienne „Budztelnia” - podziękowanie komitetu.

Lago Warszawa, syfony, - Potwierdzenie dawnych nagród.

Resenblatt, Częstochowa, - medal brązowy wielki, za staranne wykonanie.

Farmacja, Warszawa - Podziękowanie od komitetu, za udział w Wystawie.

Tugendhold. - Medal srebrny mały za zielnik roślin japońskich leczniczych.

Smieła „Sokół”. - Medal brązowy mały.

I. D. Potok z Małobądzi. - Medal srebrny duży. Jan Zawadzki. Środki wyjałowione. Medal srebrny wielki.

Płyny wyjałowione w ampułkach i środki opatrunkowe.

Sachs i Piesch. - Medal złoty i podziękowanie komitetu, dyrektorowi technicznemu.

Aristes Żółkowski, za atrament i szuwaks. Medal złoty.

Goldman - mały srebrny.

Druskiemski. - Potwierdzenie otrzymanych nagród i podziękowanie za przyjęcie udziału w Wystawie.

Złoty Potok, - Medal srebrny wielki.

Bengał, - brązowy duży.

Centralne Laboratorjum chemiczne. Medal srebrny wielki oraz podziękowanie dyrektorowi technicznemu p. Kryjsiewiczowi.

B-cia Nobel, po za konkursem. Podziękowanie za udział.

Dr. Goldzweig. - Decyzja odłożona do ukończenia analizy.

Potwierdzenie nagrody Lubelskiej o ile ilość kwasów naftowych przekroczy 2 pr., o ile nafta w emulsji o tyle podziękowanie komitetu za udział.

Arens. Medal srebrny mały.

Ranek - srebrny wielki.

Rudolf Strzelecki - Środki opatrunkowe. Medal złoty.

Kusikowski - medal srebrny duży.

R. Biberstein - medal złoty.

Zygmunt Mamlok - medal, brązowy duży.

Różycki Władysław - Cerasko - medal srebrny mały.

Ferga i Syn, świece - medal brązowy mały.

Jacobson, Warszawa - medal złoty.

Częstochowska fabryka farb, Zawodzie - srebrny wielki.

Inżynier Allem - Trug, odłożyć do wyników analizy. Nagrodę znajduje komitet na podstawie opinji np. Mutniarskiego, Fregera, Lepperts, Miklaszewskiego i Boguskiego.

Wiktor Askanas, Warszawa - medal srebrny mały.

Pabianickie Towarzystwo - medal złoty.

Orczyński Antoni, wstrzykiwanie podskórne - brązowy wielki.

Ritter, Poznań, po za konkursem - podziękowanie za udział

Kachelski i Link - medal brązowy wielki.

St. Górski, - medal srebrny wielki.

H. Lachs, „Iris”, - medal srebrny mały.

Karpiński i Leppert, po za konkursem - podziękowanie za udział.

Strzemieszyce - medal złoty.

Władysław Grodzki, kosmetyki, - medal srebrny mały.

Cukerman - brązowy mały.

Rędziny - medal złoty i podziękowanie komitetu p. inż. Schlacht oraz panu Bielskiemu.

„Progresu” nie było na wystawie.

„Elektryczność” - medal złoty.

Antoni Piasecki - krochmal, masa kartoflana - podziękowanie komitetu za udział.

„Feniks” - nie znaleziono eksponatu.

Herman Reis - nie znaleziono eksponatu.

Rakowski - nie znaleziono eksponatu.

Kwiecień - nie znaleziono.

Fridlehder - nie znaleziono.

Alba - nie znaleziono.

„Hajek” 63 Pribyl, 64 Zberil, Podziękowanie komitetu.

Morawskie gorzkie wody, - podziękowanie komitetu.

Luchacewicka Kiselka, podziękowanie komitetu.

Jankowski, - świece mechaniczne, medal duży srebrny.

Lirukajtis - pasta do obuwia, - mały medal brązowy.

Broniatowski, mydła - medal mały srebrny.

Michał Kriger - medal mały srebrny. Ruziewicz, Krzepice - pozostawiony do oceny komitetowi.

Włodarczyk - duży srebrny

Kromołowski i S-ka - medal mały srebrny.

Kohn - nie znaleziony.

Józef Rudziński - pozostawiono komitetowi.

Pinkus - mały brązowy.

Chątkowski - duży srebrny.

Lechowicz, knotki, - medal mały brązowy.

Ozgowski - pozostawione komitetowi.

Szerzotka - nie rozpatrywano.

Löwenstein - osądzenia komisji oceniającej p. Truga z kooptacją p. Gładycha.

Gliński - medal brązowy mały.

Gehlich i Huch - medal złoty i podziękowanie dyrektorowi Kühnemanowi.

Mukulski, trucizny na owady. - medal brązowy mały.

Zdrój, Częstochowa - medal mały srebrny.

Jan Zaleszczyński, kosmetyki - medal srebrny mały.

Szofmal, - medal brązowy mały.

Jan Grochowski, waselinowe preparaty - medal srebrny mały.

Gebel z Sosnowca, wody mineralne, - medal brązowy mały

Cieślewski i Witanowski, wody mineralne, - medal brązowy mały.

Hegner „Hromolin” - medal mały brązowy.

Dr Bolesławowi Miklaszewskiemu, redaktorowi „Chemika polskiego”, jego współpracownikom i poprzednim redakcjom pisma, - dyplom uznania,

Seremski, woskowe wyroby - Podziękowanie komitetu.


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry