Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
C. Wystawa zbiorowa.731

Dział Czeski. Czeski Związek Krajowy dla popierania zwiedzenia Królestwa Czeskiego przez cudzoziemców.-Praga.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Związek istnieje 23 lata, liczy 1,200 członków Związek wydaje obrazy, dzieła reklamowe, plany, mapy i przewodniki Król. Czeskiego. Przedmioty wystawowe: fotografje Pragi i obrazy miejscowości Czeskich.strzałka do góry